Kontakt 2017-06-07T08:57:41+00:00

Kontaktpersoner

Processledare: Anders Carlsson, LiU, anders.carlsson@visualsweden.se, 0705-388908
Vetenskaplig ledare: Anders Ynnerman, LiU, anders.ynnerman@liu.se, 0705-566638

Ansvarig, område Industri: Anders Carlsson, LiU, anders.carlsson@visualsweden.se, 0705-388908
Ansvarig, område Medicin: Pia Lindström, Science Park Mjärdevi, pia.lindstrom@mjardevi.se, 0725-740033
Ansvarig, område Samhälle: Filip Wänström, Norrköping Science Park, filip.wanstrom@nosp.se, 0706-742604

Labbansvarig, Urban informatik: Jonas Löwgren, LiU, jonas.lowgren@liu.se, 011-363654
Labbansvarig, Beslutsstöd: Patric Ljung, LiU, patric.ljung@liu.se, 0729-696764
Labbansvarig, Deep Imaging: Sectra/Sick IVP, daniel.forsberg@sectra.com, 013-235261

Akademiskt innovationsstöd: Gio Fornell, LiU Innovation, gio.fornell@liu.se, 0734-616888
Regionalt innovationsstöd: Åke Rolf, Region Östergötland, ake.rolf@regionostergotland.se, 0708-345677
Smart specialisering: Carina Malmgren, Region Östergötland, carina.malmgren@regionostergotland.se, 0725-297446

Hitta till oss

Visual Sweden

Campus Norrköping,
601 74 Norrköping
info@visualsweden.se