Kontaktpersoner

Anders Carlsson

Processledare
LiU
anders.carlsson@visualsweden.se
0705-388908

Anders Ynnerman

Vetenskaplig ledare
LiU
anders.ynnerman@liu.se
0705-566638

Felicia Lai Jakobsson

Biträdande Processledare
LiU
felicia.lai.jakobsson@liu.se

Eric Holmstedt

Ansvarig, område Industri
Norrköping Science Park
eric.holmstedt@nosp.se
0722-430744

Anders Carlsson

Ansvarig, område Medicin
LiU
anders.carlsson@visualsweden.se
0705-388908

Tsion Woldemariam

Ansvarig, område Samhälle
Science Park Mjärdevi
tsion.woldemariam@mjardevi.se
0722-316833

Jonas Löwgren

Temaansvarig, Urban informatik
LiU
jonas.lowgren@liu.se
011-363654

Daniel Jönsson

Temaansvarig, Beslutsstöd
LiU
daniel.jonsson@liu.se
0733-861743

Tomas Ahlström

Akademiskt innovationsstöd
LiU Innovation
tomas.ahlstrom@liu.se

Carina Malmgren

Smart specialisering
Region Östergötland
carina.malmgren@regionostergotland.se
0725-297446

Fredrik Larsson

Kommunikatör
Norrköping Science Park
fredrik.larsson@nosp.se
0703-161170

Hitta till oss

Visual Sweden

Campus Norrköping,
601 74 Norrköping
info@visualsweden.se