Projekt

Utbilda unga i datajournalistik

Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Projekt

ASSIST

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

TWIN Generator

Projekt

ASSIST

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Copernicus Masters

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Grön flygplats – utbildning i VR

Projekt

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Projekt

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

TWIN Generator

Projekt

Utbilda unga i datajournalistik

Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

Visual LIFT