Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

Medical Digital Twin (MeDigiT)

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Projekt

Visual LIFT

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Copernicus Masters

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Grön flygplats – utbildning i VR

Projekt

Medical Digital Twin (MeDigiT)

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

Visual LIFT