Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Visual LIFT

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Copernicus Masters

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Copernicus Masters

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Grön flygplats – utbildning i VR

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

Visual LIFT