Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Projekt

ASSIST

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Projekt

Utbilda unga i datajournalistik

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

TWIN Generator

Projekt

ASSIST

Projekt

Augmented Operator

Projekt

Copernicus Masters

Projekt

Galileo Masters

Projekt

Grön flygplats – utbildning i VR

Projekt

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Projekt

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Projekt

TWIN Generator

Projekt

Utbilda unga i datajournalistik

Projekt

Visual Crime Scene

Projekt

Visual LIFT