Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Läs mer

Projekt

Augmented Operator

Läs mer

Projekt

Visual LIFT

Läs mer

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Till idéformulär

Projekt

Galileo Masters

Läs mer

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Copernicus Masters

Läs mer

Projekt

Augmented Operator

Läs mer

Projekt

Copernicus Masters

Läs mer

Projekt

Galileo Masters

Läs mer

Projekt

Grön flygplats – utbildning i VR

Läs mer

Projekt

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Läs mer

Projekt

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Läs mer

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Platform för Augmented Intelligence

Läs mer

Projekt

Smart Twins for Forest Environment

Läs mer

Projekt

Visual LIFT

Läs mer