Från idé till projektplan

Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och initiativets processledning. Det finns därmed inget egentligt ansökningsförfarande, utan snarare en berednings- och beslutsprocess.

Berednings- och beslutsprocess för projekt inom Visual Sweden.

Ett viktigt syfte med denna är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Processledningen skaffar sig successivt en överblick över olika aktörers intressen och behov som är värdefull i denna dialog. Idéer kan ha olika ursprung och olika vägar in i processen, men för att erbjuda en homogen hantering av idéer i tidiga skeden finns ett enkelt formulär:

Idébeskrivning (.docx)

Förfarande

Ifyllda formulär skickas till ide@visualsweden.se. Mottagandet bekräftas.

Vägledande för inriktning och prioritering av projektidéer är de bedömningskriterier som styrelsen för initiativet har antagit. Alla villkor behöver dock inte vara uppfyllda innan en idébeskrivning lämnas in för dialog.