Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Visual LIFT

Läs mer

Projekt

Platform för Augmented Intelligence

Läs mer

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Till idéformulär

Projekt

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Läs mer

Projekt

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Läs mer

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Platform för Augmented Intelligence

Läs mer

Projekt

Visual LIFT

Läs mer