Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Platform för Augmented Intelligence

Läs mer

Projekt

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Läs mer

Vill du se ditt projekt här?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.

Till idéformulär

Projekt

Baltic Virtual

Läs mer

Projekt

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Läs mer

Projekt

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Läs mer

Projekt

Baltic Virtual

Läs mer

Projekt

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Läs mer

Projekt

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Läs mer

Projekt

Platform för Augmented Intelligence

Läs mer