Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland men vi välkomnar utvecklande företag, var än ni sitter i Sverige. Givetvis är det kostnadsfritt och som anslutet företag ingår detta:

  • Möjlighet att delta i nätverksaktiviteter och ta del av det senaste inom området.
  • Synlighet i Visual Swedens kommunikation – t.ex. på webb, mässor, evenemang och sociala medier såsom förmedling av allmänna nyheter kring de som medverkar.
  • Utställningsmöjlighet under varumärket Visual Sweden när sådan erbjuds, t.ex. mässor i Sverige och internationellt, lokala evenemang och arenor.
  • Möjlighet att initiera och delta i innovationsprojekt inom Visual Sweden, tillsammans med andra företag, organisationer och forskare. Projekten rör visualisering och bildanalys, med tillämpningar primärt inom industri, medicin och samhällsfunktioner.

Registrera er här!

Vill ni se vilka aktörer som redan anslutit sig? Titta här!

Glöm heller inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut jämna veckor med både nyheter och kommande event som innehåll. Prenumerera här!

Har ni en projektidé? Registrera den här!

Vi ser fram emot kommande samarbeten!