Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland men vi välkomnar utvecklande företag, var än ni sitter i Sverige. Givetvis är det kostnadsfritt och som anslutet företag ingår detta:

  • Möjlighet att delta i nätverksaktiviteter och ta del av det senaste inom området.
  • Synlighet i Visual Swedens kommunikation – t.ex. på webb, mässor, evenemang och sociala medier såsom förmedling av allmänna nyheter kring de som medverkar.
  • Utställningsmöjlighet under varumärket Visual Sweden när sådan erbjuds, t.ex. mässor i Sverige och internationellt, lokala evenemang och arenor.
  • Möjlighet att initiera och delta i innovationsprojekt inom Visual Sweden, tillsammans med andra företag, organisationer och forskare. Projekten rör visualisering och bildanalys, med tillämpningar primärt inom industri, medicin och samhällsfunktioner.

Vi ser fram emot kommande samarbeten!