Östergötland – en unik region inom visualisering, simulering och bildanalys

Vision

I den kreativa smältdegel som vuxit fram skapas idéer och innovationer som väcker stor uppmärksamhet internationellt. Allt fler globala företag etablerar forsknings- och utvecklingsavdelningar i regionen, väl medvetna om att här finns stark kompetens och de skarpaste talangerna, liksom en blomstrande scen för nyföretagande och unika samarbetsmodeller mellan universitet, näringsliv, institut och samhälle.

Vad gör vi för Dig? 

Kärnan i vår verksamhet utgår från innovation och samverkan kring visualisering och bildanalys. Visual Sweden har ett brett kontaktnät hos näringsliv, offentliga aktörer och akademin där vi gärna hjälper till att hitta gemensamma nämnare. Ibland handlar det om möten, matchmaking och synliggörande- andra gånger om gemensamma möjligheter via utlysningar och innovationsbidrag. Vi öppnar dörren för dig som vill utvecklas och innovera inom området! Vi arbetar alltid utifrån utmaningar (Agenda 2030), möjligheter (teknikdrivet) eller behov (unika problem).  

Visuell innovation

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 100-tal mindre, medelstora och stora företag.

Smart specialisering

Visual Sweden är ett led i regionens strategi för smart specialisering, där visualisering och simulering är ett av de prioriterade områdena. Mer om detta finns här!

Finansiärer och samarbetspartners

         

         

Visual Sweden bedriver dessutom projekt som finansieras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden).