Visual Sweden-projektet Visual LIFT tilldelas nu 12 miljoner kronor för att stödja och lyfta mindre industriföretag med visualiseringslösningar. Basfinansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Östra mellansverige. Regionerna och medverkande noder medfinansierar.

– Vi har inom Visual Sweden sedan starten 2016 drivit ett 40-tal projekt inom samhälle, medicin och industri. Vi är mycket glada över att nu få starta upp Visual LIFT, som är det största projektet hittills inom industriområdet. Vi ser med stor entusiasm fram mot att få sprida den nya visualiseringstekniken bland företag som ännu inte har fått möjlighet att dra nytta av den. Jag är övertygad om att det blir ett lyft för företagen – ett lyft som också hjälper dem i den pågående krisen, säger Anders Carlsson, processledare vid Visual Sweden.

Under den rådande krisen är det åtskilliga företag som har drabbats hårt när beställningar har legat på drastiskt låga nivåer – eller till och med helt uteblivit. Många små industriföretag är starkt beroende av beställningar från större företag, inte minst fordonsindustrin. Samtidigt har de större företagen drabbats av uteblivna leveranser från andra länder, där krisen först gav sig tillkänna, vilket har gett följdeffekter. I detta läge är det uppenbart att det finns mycket att vinna på att ha leverantörerna inom landet. Det finns nu en tydlig sådan strävan, för detta talar även miljöskäl, men då gäller det för de mindre leverantörsföretagen att visa framfötterna och vara flexibla. Det är där visualisering kommer in i bilden, för att vässa företagens erbjudanden och möjliggöra snabba omställningar. Det är förstås mer som ska till än detta, men den senaste visualiseringstekniken är definitivt en möjliggörare för mycket.

En teknik som har fått stor spridning är att arbeta med så kallade digitala tvillingar, det vill säga digitala kopior av verkligheten, för olika ändamål. Det kan handla om kopior av produkter och komponenter, företrädesvis i tre dimensioner, som gör det möjligt att på ett mer överskådligt sätt kommunicera kring egenskaper och leveransåtaganden. Det kan även vara digitala kopior av produktionssystem eller hela fabriker. Många av företagen har inga egna produkter, utan är rena kontraktstillverkare. Där har kommunikation kring produktionssystem och olika kvalitetsparametrar stor betydelse, där även informationsvisualisering kommer in i bilden, som t ex lättillgänglig visualisering av historisk leveranssäkerhet.

Projektet Visual LIFT drivs med Norrköping och Visualiseringscenter C som bas. Ett särskilt labb byggs nu upp där man som företag kan testa olika lösningar. Företagen finns i hela Östra Mellansverige, varför det också etableras noder på fyra olika platser där man har nära till företagen. En sådan kommer att finnas hos Curt Nicolin-gymnasiet i Finspång.

– Vi ser stora möjligheter med visualiseringstekniken, som att med VR-glasögon kunna uppleva produkter och produktionssystem innan de finns eller har byggts upp. Vi har sedan tidigare erfarenhet av detta, genom den utbildning och de projekt som vi driver inom 3D-printning, säger Magnus Ekenblom, VD för Curt Nicolin Gymnasiet.

De andra noderna som alla förses med minilabb finns hos Alfred Nobel Science Park i Örebro, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i Eskilstuna och hos Automation Region i Västerås. Det öppnas också upp för möjligheten för företagen att ha digital distanskontakt med noderna och labbet i Norrköping.

Ett viktig inslag är också medverkan med kompetens från Linköpings universitet inom design- och produktutveckling. Ett område där det finns många kvinnliga studenter, vilket kan få den mansdominerade industrin att få upp ögonen för både andra kompetenser och möjligheter till en mer jämställd arbetsplats. Bland annat kommer så kallat omvänt mentorskap att tillämpas, där yngre lär äldre.

Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 5,5 miljoner kronor. Region Östergötland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Linköpings universitet och Norrköping Science Park står tillsammans för viktig medfinansiering som tillsammans med egna arbetsinsatser i noderna ger en totalbudget på 12 miljoner kronor. Projektet startar 1 oktober 2020 och pågår till och med 2022.

För mer information, kontakta:

Anders Carlsson, processledare Visual Sweden
anders.carlsson@visualsweden.se, 070 – 538 89 08