Under 2019 genomfördes den första utvärderingen av Visual Sweden och i september i år var det dags igen. Nu har beskedet kommit från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova – Visual Sweden får med beröm fortsatt finansiering.

Den var den 15-16 september som Visual Sweden hade besök från en internationell jury och representanter från Vinnova i det som var initiativets andra utvärdering sedan starten 2016. En stor mängd intervjuer genomfördes med olika deltagare från Visual Sweden, inklusive processledningen och styrelsen. Naturligtvis blev det samtal om de senaste tre årens aktiviteter men mycket kraft lades också på de kommande åren, som är den avslutande etappen av Vinnväxt-finansiering.

– Det är mycket glädjande att vi nu har fått förtroendet att köra ända in i mål, men det är viktigt att tillägga att finansieringen syftar till att etablera en permanent organisation som fortsatt utvecklas bortom de tio åren, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.  

Beslut om fortsatt finansiering har fattats av Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Att myndigheten har stort förtroende för fortsättningen av Visual Sweden märks inte minst av de punkter som man listat utifrån utvärderingen. Här är några av dem:

  • Visual Sweden har skapat en gemensam stark identitet och en struktur för att driva den strategiska och operativa verksamheten. Det har lett till att man bibehållit och utvidgat medlemsbasen vilket visar på att aktörerna ser det stöd och de stimulerande aktiviteter som Visual Sweden tillhandahåller som meningsfulla och relevanta. Det är tydligt att Visual Sweden sedan starten har ökat sin förmåga att möta industrins behov.
  • Visual Sweden har också etablerat sig som en tydlig nationell och internationell aktör.
  • Visual Sweden har skapat ett imponerande innovationsmomentum inom visualisering, datorseende och bildanalys i regionen som omfattar en hög andel engagerade företag inom en stor mängd projekt och evenemang. Inte minst pekar de internationella bedömarna på att Visual Sweden har en framstående position i Europa trots sin jämförelsevis mindre storlek än många andra miljöer. Initiativet har lyckats väl med att koppla flera mycket starka vetenskapliga miljöer som är erkända och respekterade globalt till innovationsprocesser i näringslivet och offentlig sektor.
  • Visual Sweden har på ett mycket bra sätt bidragit till uppbyggnaden av och blivit en viktig del av ett välfungerande ekosystem för innovation och tillväxt och initiativet är centralt som en genomförandekraft i den regionala smarta specialiseringsstrategin.

 Detta är ett kvitto på regionens styrka inom området och att vi har gjort och gör rätt saker, vilket bäddar bra för de kommande tre åren och fortsättningen efter dessa, avslutar Anders Carlsson.

Kontakt: 

Anders Carlsson, processledare Visual Sweden
0705-388908
anders.carlsson@liu.se

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 100-tal mindre, medelstora och stora företag.