Företag/organisationer med behov2017-12-06T09:26:33+00:00

Företag/organisationer med behov

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Här kan du se en översikt över våra anslutna företag/organisationer med behov.