IEEE Visualization Academy inrättades under 2019 och nu har de första 32 ledamöterna upptagits i densamma. En av dem är Anders Ynnerman, konsortiedirektör vid Visualiseringscenter C och vetenskaplig ledare i Visual Sweden.

Samtliga som utgör grunden för akademien har tilldelats IEEE Technical Achievement och Career Award, där Anders Ynnerman mottog det förstnämnda under 2018. Akademien hoppas nu kunna bli en rådgivande instans till IEEE och utöva mentorskap för yngre forskare och organisationer inom visualisering.

– Det är oerhört hedrade att få vara med i denna akademi som består av de ledande forskare över hela världen som skapat och utvecklat visualisering som forskningsområde under de senaste 40 åren, säger Anders Ynnerman i en kommentar.

För mer information, läs denna artikel (på engelska).