Forskarna Anders Ynnerman och Jonas Unger, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 50 000 kronor vardera, för sin forskning inom visualisering och datorgrafik. Priset har delats ut sedan 1985 och ska främja den vetenskapliga forskningen inom området informationsvetenskap.

Läs mer här!

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet.