Vi kan glädjande meddela att Beata Wickbom, årets moderator 2019, kommer att leda Visual Forum den 25 maj i Norrköping. Konferensens tema, digital tvilling inom industri och samhälle, kommer att passa Beata mycket väl då hon i 25 år jobbat med att förstå, analysera och tolka den digitala utvecklingen.

– Alla team, medarbetare och organisationer kommer att behöva vara mer nyfikna och utforskande vilket måste stödjas av nya arbetssätt. Digitala tvillingar är ett sätt att modellera och kunna jobba på ett säkert, snabbt sätt när det gäller att just utforska och labba. Vi kan som människor aldrig hantera de stora datamängder som vi behöver för att se helheter och för att se hur olika insatser påverkar varandra. Därför blir det här också ett sätt att jobba med väldigt stora datamängder på ett effektivt sätt, säger Beata Wickbom.

Vad har du för tankar inför Visual Forum?

– Det jag alltid tycker är bra är när det är både inspirerande och konkret. Här får vi ta in stora informationsmängder men sedan handlar det ju om att minska tröskeln till att börja och sedan också fortsätta. Bara att vi ska göra något är oftast inte tillräckligt, hur ska vi göra det är nästa fråga. Jag vill också uppmuntra till lärande och att det delas erfarenheter i rummet. Några har förstås kommit längst och har väldigt bra koll på digitala tvillingar men bara för att det är så är de inte fullärda.

Varför ska man delta på Visual Forum den 25 maj?

– Om vi lär oss mer hur man jobbar med digitala tvillingar så är simulering och testning en väg att komma snabbare framåt och blir mer träffsäker i det man gör. Det gäller att börja tidigt. Tekniken är kanske lite yxig och dyr nu men du ligger väldigt bra till när den blir mer spridd. Jag började exempelvis utforska internet väldigt tidigt, 1995, då det var väldigt hopplöst men sedan hade jag ett stort försprång när fler började använda det. Jag tycker det är viktigt att ha kunskapsförsprång om man jobbar med affärs- eller verksamhetsutveckling och då är ju det här ett jättebra tillfälle, avslutar Beata Wickbom.