Året är 1912 och en grupp om 66 unga datajournalister har just fått höra nyheten om att oceanångaren RMS Titanic har förlist. Uppgiften de står inför är att snabbt kommunicera denna skakande händelse till allmänheten. Detta blev ramverket för en dag fylld av lärande vid årets Code Summer Camp, där fokus låg på datajournalistik. Med expertledning från Daniel Lapidus och Robin Linderborg från företaget Datastory fick deltagarna tillgång till ett omfattande dataset över Titanics passagerare. Uppgiften var att inte bara rapportera siffror, utan att väva samman dessa i en visuell berättelse.

Daniel Lapidus, grundare av Datastory, stöttade lägerdeltagarna i deras journalistprojekt.

Dagen på Code Summer Camp gav ungdomarna en ovanlig men värdefull inblick i datajournalistikens kraft. Under vägledning av Daniel Lapidus, grundare av Datastory, och Robin Linderborg, datajournalist, utforskade deltagarna hur journalistik kan drivas och förstärkas av dataanalys och visuell representation.

En viktig kompetens oavsett yrkesbana

”Vi lever i en era där datamängderna är större än någonsin tidigare. Det är avgörande att ungdomar lär sig hantera och kritiskt granska denna data, oavsett vilken karriärväg de väljer i framtiden. Att förstå och effektivt använda data är en grundläggande färdighet för nästa generation.” menar Robin och Daniel lägger till:

”Data öppnar dörren till nyfikenhet och ger oss verktygen att utforska världen. När vi visualiserar data, blir komplexa frågor och deras nyanser mer begripliga. Det handlar inte bara om tekniken att skapa visualiseringar, utan om att använda dem för att djupare förstå vår omvärld.”

Under dagen utforskade ungdomarna passagerardata från Titanic genom att analysera variabler såsom ålder, kön, reseklass och överlevnadsstatistik. Med hjälp av verktyg och metoder från Datastory lärde de sig att skapa visuella representationer som effektivt berättar deras historier. De arbetade på Datastorys egen plattform, Datastory Cloud, som är planerad att lanseras hösten 2024.

Robin Linderborg, datajournalist, delade med sig av sina kunskaper.

Vikten av att förstå sin samtid

Daniel, som är grundare av Datastory, driver även den icke vinstdrivande organisationen Datastory.org. där ingår dagens kurs inom konceptet Datastory Academy.

”Datastorys vision har alltid varit att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för människor att förstå sin samtid. För oss innebär detta ett samarbete, ett medskapande, där vi tillsammans formar dessa verktyg. Vi tror på vikten av att engagera individer från alla samhällsskikt, särskilt ungdomar, i detta skapande.” förklarar Daniel.

”Här på Code Summer Camp har vi mött ett fantastiskt engagemang från ungdomarna, som inte bara ställer många frågor utan också delar med sig av egna insikter och reflektioner. Deras nyfikenhet överträffar våra förväntningar. Denna interaktion har gett oss ovärderlig feedback.” avslutar Robin.

Utbildningen i datajournalistik under Code Summer Camp har genomförts som ett innovationsprojekt inom Visual Sweden i samarbete med SKILL och Linköpings universitet.

Ungdomarna redovisade sina nyhetsstories om Titanics förlisning.