Hur kan man berätta om samhällsfrågor med data? Det får ungdomarna som deltar i årets upplaga av Code Summer Camp reda på. Visual Sweden- företaget Datastory kommer nämligen att vara på plats för att utbilda i datajournalistik och hur man arbetar med data!

Datastory är ett företag som strävar efter att alla ska ha tillgång till data och verktyg som leder till viktiga diskussioner och evidensbaserat beslutsfattande. Datastory har, förutom sin ordinarie verksamhet, en icke vinstdrivande del där man fokuserar på att utbilda civilsamhället. Dessa insatser syftar till att väcka nyfikenhet kring statistik och att nyansera viktiga samhällsutmaningar. Endagsutbildningen under Code Summer Camp är ett av dessa initiativ. Utbildningen utformas och genomförs som ett projekt inom Visual Sweden tillsammans med Skill och med coaching från LiU-forskaren Miriah Meyer. 

Deltagare i kursen kommer att få jobba med data, genom att analysera och visualisera den på olika sätt. Dagen inleds med ett kortare teoretiskt avsnitt men mestadels ägnas tiden åt praktiskt lärande. Förhoppningen är att deltagarna ska ta med sig en mängd praktiska färdigheter som även är applicerbara på andra områden. 

Vi lever i en värld där färdigheten att förstå och kommunicera data blir mer och mer viktigt. Det är mycket som pågår inom branschen med en hel del ny teknik och möjligheter – säger Katie Skagerlind, projektledare Datastory. 

Code Summer Camp äger i år rum v.25-27 och faciliteras av Linköping Science Park med Skill som projektledare. Genom att delta kan du få chansen att bli en del av den nya generationens data journalister! 

Gör en intresseanmälan och läs mer här: Code Summer Camp

Utbildningen kommer att hållas av Datastorys CEO Daniel Lapidus, datajournalist Robin Linderborg och projektledare Katie Skagerlind.