Under torsdagen arrangerades ”Drönare i lantbruket” i Gamleby och vid Västerviks flygplats. Runt 150 personer var på plats för att bevittna det senaste inom tekniken samt demonstrationer och experiment och flera av föredragen hade stark koppling till visualisering och bildanalys.

Det var fullt hus i Gamlebygymnasiets lokal 01 när programmet startade under torsdagsförmiddagen. På schemat stod punkter som betydelsen av data i växtodlingen, drönarbaserad kartläggning av ogräs och vad man kan se med olika kameror. På plats fanns även Magnus Blomberg från Visual Sweden-medlemmen Atle AI, som arbetar med skadeinventering med hjälp av drönare när det kommer till försäkringsärenden.

– Från luften så kan man få en mer överblickbar och tydlig bild av eventuella skador på åkermark. Det blir då också lättare att sedan kommunicera resultatet av skadeinventeringen med både den som drabbats och försäkringsbolaget så att rätt ersättning betalas ut, säger Magnus Blomberg, VD för Atle AI.

Magnus Blomberg, VD för Atle AI, var en av alla som presenterade på scenen under dagen.

Eventet hade också besök av relativt långväga gäster i form av danska Cultivise som, med hjälp av kamera-försedda drönare och RTK-signaler, kan samla in korrekta uppgifter om oönskad tillväxt i grödor i syfte att slippa bespruta områden som inte är absolut nödvändiga.

Karolina Muhrman och Per Frankelius, organisationsledare respektive innovationsledare i Agtech 2030, inledde dagen med en spaning kring flygteknik inom lantbruket från 1950-talet och framåt.

Efter en fullmatad förmiddag fortsatte färden till Västerviks flygplats där det inleddes med några korta föredrag i hangaren, bl.a. av ACC Innovation vars superdrönare Thunder Wasp GT (Gas Turbine) visades upp intill publiken. Drönaren kan lyfta upp till 1,5 ton. Deltagarna fick även lyssna till Rasmus Lundqvist, senior forskare RISE (Drönarlabbet) och Innovationsledare i Aero EDIH som visade upp exempel ur projektportföljen för just Aero EDIH, exempelvis företaget FLOX som vill skapa autonoma drönare som kan skrämma bort större skadedjur från jordbruksmarker.

– Det började med att jag blev kontaktad av tre glada personer som ville se hur man kunde skrämma bort vildsvin från åkrar. Nu har det gått väldigt bra för dem och de har fått mycket uppmärksamhet på senare tid och även investeringar, säger Rasmus Lundqvist.

Dagen avslutades därefter med fältdemonstrationer ute på flygplatsen med både små och lite större drönare, följt av mingel som förhoppningsvis, och ganska troligt, leder till ytterligare samarbeten och framsteg i branschen.

Superdrönaren Thunder Wasp GT kan lyfta upp till 1,5 ton.

Dagen arrangerades av Agtech 2030 i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), Försäkringsaktiebolaget Agria, Drone Center Sweden, Hushållningssällskapet och RISE. Partners var Linköpings universitet, Aero EDIH, Visual Sweden, Linköping Science Park, Vreta Kluster, LRF samt Ogestad Egendom.