När pandemin drabbade vår omvärld under 2020 så var det många företag som ställdes inför en ny utmaning. De fysiska kundkontakterna, vare sig i möten eller på en mässa, kunde inte längre hållas på samma sätt som tidigare.

Ett av dessa företag var svenska Dynapac, som levererar maskiner som används vid bl.a. vägbyggen världen över. De behövde visa sina produkter på ett interaktivt sätt utan att träffa kunderna på en fysisk plats. Genom ett samarbete med Visual Sweden-aktören 3DVision togs en helhetslösning fram där man kan interagera med produkterna i VR och AR, ett s.k. real-time interactive showroom som går under namnet World of Dynapac.

Det här ville vi förstås veta mer om och begav oss till Växjö. Resultatet ser du här.