Varmt välkommen till ett webinar om hur Augmented Reality (AR) kan skapa värde för industrin! Denna gång kommer vi att introducera och demonstrera AR-glasögonen Hololens 2. Vi kommer titta på två konkreta exempel på tillämpningar som utvecklats från färdiga applikationer! Målet är att du som tittar ska få en försmak på hur AR kan användas utan att du som använder det är expert.

Plats: Online (länk skickas ut dagen innan)

Målgrupp: Små och medelstora företag inom tillverkande industrin

Arrangörer: Visual Sweden, Curt Nicolin Gymnasiet och Mälardalen Industrial Technology Center

Agenda:

 • Augmented reality (AR), vad är det?
 • AR som stöd vid fortbildning och träning (Microsoft Guides)
 • Experthjälp på distans (Remote Assist)
 • Avslutning och nästa steg

Detaljerad agenda:

 • Introduktion – Augmented Reality, vad är det?
 • AR som stöd vid fortbildning och träning (Microsoft Guides)
  I Virtual Reality (VR) isoleras användaren från verkligheten. Denne kliver helt och hållet in i den digitala miljön. I kontrast till detta blandas det analoga och digitala genom AR vilket möjliggör upplärning under arbetets gång. Operatören/Montören behöver inte titta bort från arbetet utan kan få stegvis vägledning genom momentet. Detta lämpar sig väldigt bra vid upplärning av nya medarbetare så som exempelvis sommarjobbare. Tester som Mälardalens Högskola utfört visar att detta snabbt blir kostnadseffektivt genom att upplärningstiden minskar. Upplärningsinstruktioner i AR leder också till standardiserat arbetssätt. Sänkta variationer i produktionen, leder i sin tur till ökad produktivitet och kvalitét.
 • Experthjälp på distans (Remote Assist)
  Genom AR och HoloLens-applikationen Remote assist kan användaren få experthjälp på distans. Användaren har på sig ett par HoloLens-glasögon och kan därigenom kontakta hjälp genom att ringa upp ett Microsoft-teams konto. ”Experten”, personen som hjälper till, ser nu på sin datorskärm samma sak som användaren ser, genom en kamera på framsidan av glasögonen. För att tydligare supportera kan experten t.ex. rita pilar eller ringa in saker för att indikera något för användaren som ser detta i sina glasögon som en förstärkt verklighet.
  Applikationen finns även tillgänglig för mobiltelefon, men fördelen med HoloLens är att den är hands-free till skillnad från mobiler. Fördelen med Remote assist är att användaren kan få smidig hjälp digitalt vilket bidrar till kortare väntetider för användaren då ingen behöver vara på plats för att hjälpa till. Applikationen är verkligen optimal under rådande omständigheter då många arbetar på distans och det råder reserestriktioner.
 • Avslutning och Nästa steg

Webinaret är en del av ett större projekt – Visual Lift, som har till syfte att höja visualiseringsnivån hos mindre företag i den tillverkande industrin. Det gör vi genom seminarier som detta, rådgivning och bollplank, eller operativt projektstöd.  Visual Lift finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Linköpings Universitet samt Norrköping Science Park. Vi hälsar dig varmt välkommen att anmäla dig redan idag!

Tid

10:30–11:45

Plats

Online

Arrangör

Visual Sweden, Curt Nicolin Gymnasiet och Mälardalen Industrial Technology Center