Visual Sweden har fått möjligheten att vara värd för de europeiska innovationstävlingarna Copernicus Masters och Galileo Masters.

Copernicus Masters är en internationell tävling som tilldelar priser till innovativa lösningar, utveckling och idéer för företag och samhälle baserat på jorddata. Data utifrån observationer av jorden har enorm potential för att skapa innovativa produkter och tjänster. Ett brett utbud av branscher och områden av allmänt intresse kan dra nytta av de framsteg som görs i Copernicus-programmet.

Den internationella innovationstävlingen Galileo Masters fungerar som ett accelererande instrument för befintliga och nystartade företag inom rymdsektorn och ger även Europa banbrytande nyheter. Sedan den inleddes 2004 har Galileo Masters alltid letat efter de mest framtidsinriktade applikationerna baserade på satellitnavigering.

Tävlingarna öppnade den 1 april.