Dagens lantbruk är en dynamisk och högteknologisk sektor som driver omfattande innovation både nationellt och internationellt. Framsteg inom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och andra teknikområden öppnar dörrar för samarbete mot ett hållbart lantbruk. Hållbar lantbrukspraxis och säkerställandet av matförsörjningen är högsta prioritet för både företag och medborgare.

För att inspirera fler techföretag att engagera sig i lantbrukets utveckling bjuder Agtech Sweden, tillsammans med sina samarbetspartners, in till ett studiebesök på Vreta Utbildningscentrum.

Deltagarna kommer att få en guidad tur av Jan Vretemark, driftledare för lantbruksdelen av utbildningscentret. Jan kommer att visa exempel från både djurhållning och växtodling och ge en inblick i de utmaningar som dagens lantbrukare står inför.

Vreta Utbildningscentrum är ett av Sveriges största naturbruksgymnasier och erbjuder utbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktningar som jordbruk, skogsbruk, hästhållning, transport, maskin och djur.

Genom detta studiebesök vill vi skapa en mötesplats för teknikföretag och lantbrukare. Företag får möjlighet att fördjupa sin förståelse för branschen, nätverka med andra företag som erbjuder tjänster och produkter inom området, samt direkt kommunicera med slutanvändarna och besöka deras arbetsmiljöer.

Välkomna!

Tid

10:00–12:00

Plats

Vreta Utbildningscentrum

Arrangör

Agtech Sweden, Visual Sweden, Linköping Science Park