Vi visar på erfarenheter från olika projekt om hur man visualiserar och planerar sina produktionsytor och produktionslinor. Utifrån befintliga material från arkitektkontor såsom CAD-ritningar, modeller och nya tankar kring produktionslinor, robotar mm. kan vi med stöd av moderna verktyg skapa helt nya upplevelser i 3D och VR.

Målgrupper är VD, ledningsfunktioner som beställare men även IT, design och teknisk personal inom små och medelstora företag.

Vid detta tillfälle träffar du experter och forskningsingenjörer från projektet Visual LIFT som hjälper företag i hela Östra mellansverige med visualiseringslösningar och även Christer Ericsson som är produktspecialist från Visual Components.

Visual Components är en globalt ledande utvecklare av 3D-simuleringsmjukvara och lösningar för b.l.a. tillverkningsindustrin.

Genom att använda Visual Components programvara kan företag modellera och analysera produktionsanläggningar samt testa olika scenarier innan de faktiskt implementeras, vilket hjälper till att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom e.g. tillverkningsindustrin. Deras teknik används ofta för att designa och optimera robotceller, produktionslinjer och andra automatiserade system.

Christer kommer att presentera Visual Components och ge några intressanta exempel för att sedan köra en live demo av hur en kan gå från tomt bräde till ett färdigt koncept av en maskinbetjäningscell.

Du kan välja att delta på plats eller digitalt via Zoom.

Agenda:
  • 07:30 – Frukost på Visualiseringscenter C, VR-arenan Plan 1.
  • 08:15 – 08:25 Start Webinar och Introduktion Visual LIFT-projektet
  • 08:25 – 09:30 Presentation och demonstration Visual Components med Christer Ericsson
  • 09:30 – Frågor och Svar
Om det dyker upp några frågor, vänligen kontakta:
Peter Westerdahl
Projektledare Visual LIFT
peter.westerdahl@liu.se
Varmt välkommen!

Tid

07:30–09:30

Plats

Visualiseringscenter C, Norrköping eller digitalt