Möte i den digitala skogen – Smarta Skogstvillingar

Hur kan digitala tvillingar ta skogsbruket framåt? Vad kan teknikbolagen göra för att lösa utmaningar i skogen? Vika flaskhalsar finns det och hur löser vi dem?

Den 19 april samlar vi skogsägare, representanter från skogsindustrin, techbolag och forskare inom AI på Vreta Kluster för att diskutera dessa frågor. Knyt nya kontakter, dela din kunskap och dina tankar kring vilka utmaningar som finns inom skogsbruket och hur AI kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar.

Välkommen att ta del av presentationer från skogsägare, teknikbolag och aktuell forskning, delta i nätverkandet och diskussionerna, samt lyssna till erfarenheterna och möjligheterna med Visual Swedens projekt ”Smart Twins for Forest Environment”.

Program

9.30 Kaffe och registrering
10.00 Välkommen till Vreta Kluster
– Helene Oscarsson, Vreta Kluster
10.05 Kort om projektet Smarta skogstvillingar – Visual Sweden
– Martin Holmberg, RISE
– Ulrika Johansson, Linköping Science Park
10.10 Utveckling av skogsmaskiner – utmaningar och behov
– Björn Edlund, Skogstekniska klustret
10.25 Mångbruk kräver ny information
– Peter Wallin, Boxholms skogar
10.45 – Mer information om denna programpunkt kommer
11.00Mer information om denna programpunkt kommer
11.15 Autonom drönare för skogsmätning
– Levi Farrand, Deep Forestry
11.30 Hyperspektral kamera
– Jörgen Ahlberg, Glana/Termisk systemteknik
11.45 Satellitdata blir 3D-modeller av världen
– Ingmar Andersson, Maxar

12.00 Lunch och minimässa

13.00 Möjligheter med en digital tvilling av skogen
– Henrik Boström, utvecklingschef, Mellanskog 
13.15 Aktuellt från forskningsfronten
Nationellt skogsdatalabb – labbmiljö och mötesplats kring skogliga data
– Patrik André, Skogsstyrelsen
Mistra digital forest – digitalisering för hållbart skogsbruk
– Johan Holmgren, SLU
Digital tvilling av staden
– Anders Logg, Digital Twin Cities Centre, Chalmers
Human-centric Smart Twins
– Haibo Li, KTH
AI och visualisering för identifiering och utforskning av extrema väderhändelser
– Katerina Vrotsou, Linköpings universitet
14.30 Diskussion
14.50 Summering och avslut
– Martin Holmberg, RISE

15.00 Kaffe och fika

Seminariet är kostnadsfritt.

Vid frågor kontakta Helene Oscarsson, Vreta Kluster, helene.oscarsson@vretakluster.se

Tid

09:30–15:30

Plats

Vreta Kluster, Klustervägen 11

Arrangör

Visual Sweden, Vreta Kluster, RISE, Agtech 2030