1 oktober kl 9.30-13- vi bjuder på lunch!

Uppdatering: Eftersom restriktionerna ändras 29 september så har vi beslutat att hålla evenemanget fysiskt på DoSpace Alfa. Vi avslutar träffen med en gemensam lunch. 

AI Sweden, Linköpings universitet och Visual Sweden bjuder tillsammans in till detta Society Quest med fokus på hållbar konsumtion och matsvinn. Med denna nya partnerkonstellation med kunskap om visualisering, bildanalys och AI kombinerat med förståelse för samhällets utmaningar skapar vi samhällsvärde och samtidigt affärsmöjligheter.

Vad är ett Society Quest?

Society Quest är en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle där man genom samarbete kan finna lösningar på utmaningar utifrån några de globala hållbarhetsmålen. Samhällets nuvarande och framtida utmaningar är i behov av hållbara lösningar vilket har lett till att samhällsutmaningar blivit en stark drivkraft för att identifiera lösningar som kan leda till nya affärsmöjligheter.

Såhär går det till:

Inspiration och insamling av frågeställningar

Detta Society Quest ifrån följande tre delmål i Agenda 2030.

Titta på våra inspirationstalare och reflektera kring vilka frågeställningar de väcker hos dig. Ange i din anmälan om du har några specifika intresseområden eller frågeställningar du vill arbeta utifrån.

Workshop 1a oktober

Den 1a oktober samlas vi på Do Space Alfa i Linköping för en gemensam workshop. Representanter från offentlig verksamhet, näringsliv och akademi matchas till grupper beroende på intresseområden.

Möjliga projekt och samarbeten identifieras och deltagarna får hjälp med eventuella finansieringsansökningar.

Genom att delta i Society Quest får du:

  • Möjligheten att generera projektidéer.
  • Möjligheten att skapa nya projektkonstellationer för att driva utvecklingsprojekt.
  • Möjlighet att söka förstudiemedel från Visual Sweden, upp till 100 000 SEK.
  • Stöttning i ansökningsprocessen för vidare finansiering. Vi kommer även presentera er för relevanta utlysningar.
  • Ett skjuts i ditt hållbarhetsarbete vilket är centralt för att ditt bolag ska väcka intresse hos kunder, investerare och talang.

För vem passar Society Quest?

Näringsliv – Vi söker bolag som är intresserade av att generera projektidéer och hitta möjliga affärsmöjligheter och samarbeten med fokus på hållbarhet.

Akademi – Vi söker dig som är forskare med kunskap om hållbar utveckling, cirkulära arbetssätt, visualisering, bildanalys och/eller AI.

Offentlig verksamhet – Vi söker offentliga verksamheter med behov och kunskap inom vårt fokusområde

Vill du engagera dig?

Society Quest är bara starten, här börjar idégenereringen som skapar förutsättningarna för morgondagens samarbeten, forskning och affärsmöjligheter. Genom att engagera dig får du möjligheten att generera idéer och skapa nya projektkonstellationer där ni tillsammans driver utvecklingsprojekt. Vill du vara med från början?

SocietyQuest-Infobroschyr-2019

Society Quest file 1 200403[1] SocietyQuest-Infobroschyr-2019

Tid

10:00–12:00

Arrangör

AI Sweden, Linköpings universitet & Visual Sweden