Den 25-28 juni arrangeras Almedalsveckan i sedvanlig ordning på Gotland. Visual Sweden finns med i ett par aktiviteter som anordnas under dessa dagar, antingen som medarrangör eller via projekt och tekniker som har med oss att göra.

Läs mer om dessa event här:

Framtidens lärande – kan XR-teknik förstärka Sveriges industrier och utbildningssektor?

Tisdag 25 juni kl. 14:15 – 15:15

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur påverkar introduktionen av Extended Reality (XR) teknologier det svenska näringslivet och utbildningssektorn? Vilka möjligheter och utmaningar uppkommer genom integreringen av dessa innovativa teknologier för att förbättra lärandeprocesser och öka produktiviteten inom olika sektorer?”

Utökad information om evenemanget

Seminariet belyser hur Sverige kan använda Extended Reality (XR) för att höja kompetensnivåerna och öka innovationstakten inom såväl privata företag som utbildningssektorn. Genom seminariet kommer fokus ligga på implementeringen av XR-lösningar inte bara inom industriella internutbildningar, utan också i grundskolor, högskolor och yrkeshögskolor för att skapa dynamiska och interaktiva lärmiljöer. Vi kommer att diskutera hur dessa tekniker kan förbättra och engagera i lärandeprocesserna på alla nivåer av det svenska utbildningssystemet, vilket är avgörande för att Sverige ska kunna stå starkt i en snabbt föränderlig global teknikmiljö. Seminariet kommer särskilt att utforska hur XR kan fungera som en bro mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning, vilket bidrar till förbättrad kompetensutveckling och därmed förstärkt konkurrenskraft.

Läs mer här!

Elflyg – bidrar till en hållbar vardag för alla?

Onsdag 26 juni kl. 16:15 – 17:00

Beskrivning av samhällsfrågan:

Hur kan elflyg minska restider och utsläpp i städer, på landsbygden och öar? Utmaningar med infrastruktur, batterikapacitet och reglering? Hur säkerställer vi att elflyg blir tillgängligt och användbart för alla? När blir elflyg allmänt tillgängliga? Vilken roll spelar regionala flygplatser?

Utökad information om evenemanget:

Vi vill utforska möjligheter, nyttor och utmaningar med elflyg och bidra till ökad förståelse för en bred publik. Utifrån ett användarperektiv presenterar och diskuterar vi tre scenarier för elflyg: affärsresor till och från Gotland, långpendling samt klimatvänlig och smart sjukvårdslogistik. Experter kommer att fördjupa sig i varje scenario, och under de interaktiva sessionerna får publiken möjlighet att ställa frågor till experterna och komma med egna inlagor. Vi diskuterar också aspekter som betalningsvilja och kostnad, bekvämlighet, tid och CO2-utsläpp för varje scenario. Dessutom kan deltagarna titta in i framtiden genom visualiseringar och simuleringar samt dela sina egna tankar och funderingar om elflyg och hållbara transporter. Arrangeras av Aero EDIH, en europeisk digital innovationshub, finansierad av EU och Vinnova, fokuserar på att stödja små och medelstora företag samt offentlig sektor med avancerade digitala lösningar för framtidens flyg och flygindustri.

Kan AI och digitala tvillingar ge oss tryggare och säkrare städer?

Torsdag den 27 juni kl. 12:00 – 12:40

Beskrivning av samhällsfrågan:

AI och digitala tvillingar kommer att bli en självklar del i framtidens stadsutveckling. Hur kan den nya tekniken användas för att öka tryggheten och säkerheten i städerna?

Utökad information om evenemanget:

Hoten mot en säker och trygg stad är många. Vissa handlar om brottslighet och droghandel, andra om havsnivåhöjningar och skyfall. Gemensamt är att fastighetsägare och stadsplanerare behöver nya verktyg för att förutse och agera på hoten. Vilka möjligheter innebär AI, Internet of Things och bildanalys för att visualisera och simulera framtida hot? Digitala tvillingar har testats i olika former i samhällsplaneringen, men Visual city i Norrköping är den mest detaljerade och kompletta hittills. Den interaktiva 3D-modellen av Norrköping ger kommunen en bild av hur exempelvis havsnivåhöjningar, 100-årsregn eller ändrade trafikflöden kan påverka staden. I Linköping testas ny teknik i en testarena för trygghetsskapande teknologier – ett projekt som är en av anledningarna till att Linköping utsetts till Europas mest innovativa stad.

Plats

Visby, Gotland