Syftet med visualiseringsteknik är att extrahera och presentera intressant information från, ofta mycket stora, datamängder. Detta görs genom att omvandla data till visuella representationer i 2 eller 3 dimensioner som lättare kan tolkas av en människa. Genom att använda olika interaktionstekniker kan användaren sedan explorativt studera representationerna och hitta visuella mönster och samband för att slutligen kunna ta väl underbyggda beslut.

Detta webinar är del 1 i en serie av tre tillfällen inom Visual LIFT där Visual Sweden och Automation Region hjälper tillverkande små och medelstora industriföretag i regionen Östra Mellansverige att vässa sina dialoger med kunder och leverantörer med hjälp av visualisering.

Vi presenterar här en introduktion till informationsvisualisering. I del 2 på tisdagen den 12/10 jobbar vi vidare i 3 spår/grupperingar:

  • Visualisera CAD i 3D med enkla verktyg
  • Kravställande och beställarkompetens
  • Dash-boards och verktyg för visualisering av data

Vid det tredje tillfället (10/11) ges möjlighet till ytterligare fördjupning och praktiskt arbete inom valda spår.

Givetvis är det valfritt att delta vid ett eller flera av tillfällena i vår serie.

Detta webinar hålls av:

Jimmy Johansson Westberg som är universitetslektor i informationsvisualisering vid Linköpings universitet

Kontakt:

Peter Westerdahl, projektledare, Visual Sweden
peter.westerdahl@liu.se

Daniel Boqvist, projektledare, Automation Region
daniel.boqvist@automationregion.com

Välkommen med din anmälan!

Visual LIFT ökar kunskap om visualisering för tillverkande SME-industrin i östra Mellansverige och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visual Sweden.

Tid

09:00–10:00

Plats

Online

Arrangör

Visual LIFT