Data blir en allt viktigare del av industrins erbjudande som beslutsstöd på alla nivåer. Företag har ofta tillgång till en stor mängd data som har samlats in under lång tid och det är en utmaning att överblicka informationen. Visualisering kan användas för att understödja interna beslutsprocesser, visa upp produkter och lösningar på ett tydligare sätt eller skapa digitala tvillingar av produkter och produktionssystem.

Men hur går det till? Vid webbinariet presenteras case och exempel från industrin och vi får veta mer om hur tillverkande SME-företag kan arbeta med visualisering. Dessutom – visste du att du kan ta med dig din egen data och experimentera i ett visualiseringslabb under vägledning av erfarna forskare?

Jimmy Johansson är universitetslektor vid Linköpings universitet och har disputerat i visualisering och interaktion. Han berättar om hur informationsvisualisering kan skapa värde inom tillämpningar som flygtrafik, obemannade farkoster och klimatförändringar.

Jawad Mustafa, forskare på RISE, berättar om DigiCore-labbet i Västerås, där företag kan identifiera nya möjligheter för användning av processdata, undersöka hur ny teknik som VR, AR och AI kan effektivisera processer och skapa nya affärsmöjligheter. Labbet drivs i ett samarbete mellan RISE och Automation Region.

Felicia Lai Jakobsson, biträdande processledare på Visual Sweden, visar hur visualisering kan skapa värde i små och medelstora företag och hur företagen kan testa olika tekniker utifrån deras egna behov.

Välkommen!

Daniel Boqvist · 073-662 16 16 · daniel.boqvist@automationregion.com

Aktiviteten genomförs inom projektet Visual Lift som drivs av Visual Sweden, Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Region Örebro, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland och Automation Region.

Tid

09:00–10:00

Plats

Online

Arrangör

Automation Region