Du har säkert hört talas om dem. Region Östergötlands styrkeområden. Men vad innebär de? Hur arbetar vi med styrkeområden idag och under kommande år?

Dessa frågor besvaras under fem digitala pass under East Sweden Innovation Week, ett 30 minuter långt pass per dag. Här kommer du också få möjlighet att stifta bekantskap med de ansvariga bakom vart och ett av områdena. Man skulle kunna kalla det för en crash course i vår regions styrkeområden.

I just detta pass tar vi upp området Visualisering och simulering.

Tid

08:30–09:00

Plats

Online