Visual Sweden har fått möjligheten att vara värd för den europeiska innovationstävlingen Copernicus Masters.

Copernicus Masters är en internationell tävling som tilldelar priser till innovativa lösningar, utveckling och idéer för företag och samhälle baserat på jorddata. Data utifrån observationer av jorden har enorm potential för att skapa innovativa produkter och tjänster. Ett brett utbud av branscher och områden av allmänt intresse kan dra nytta av de framsteg som görs i Copernicus-programmet.

Mer information hittar du här!