Lyssna till Christer Ericsson som är produktspecialist från Visual Components, en globalt ledande utvecklare av 3D-simuleringsmjukvara och lösningar för b.l.a. tillverkningsindustrin.

Genom att använda Visual Components programvara kan företag modellera och analysera produktionsanläggningar samt testa olika scenarier innan de faktiskt implementeras, vilket hjälper till att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom e.g. tillverkningsindustrin. Deras teknik används ofta för att designa och optimera robotceller, produktionslinjer och andra automatiserade system.

Christer presenterar Visual Components och ger några intressanta exempel för att sedan köra en live demo av hur en kan gå från tomt bräde till ett färdigt koncept av en maskinbetjäningscell.

Denna video producerades i samband med ett frukostseminarium för projektet Visual LIFT.