Växjö Linnæus Science Park och Visual Sweden har sedan en tid tillbaka ett nära samarbete, faktum är att de är den första noden inom Visual Sweden som befinner sig utanför Östergötland.

I april 2023 besökte vi dem för att ta reda på mer om vad som finns i deras miljöer och vad man kan få hjälp med.