Visual LIFT har startat upp sitt arbete och de fem noderna är nu på jakt efter företag i Östra Mellansverige som tillsammans med projektets experter vill ta hjälp av modern visualiseringsteknik för att lyfta och utveckla sin verksamhet.

Projektet, vars syfte är att stödja och lyfta små och medelstora industriföretag med visualiseringslösningar, drog igång i början av oktober och nu är erbjudandet redo att gå ut till företagen.

Som deltagande företag kan man få hjälp med en visualiseringslösning som passar den specifika verksamheten, det kan exempelvis vara 3D-representationer av produkter och produktionssystem som kan användas i VR eller som hologram i en verklig miljö.

Tekniken kring att skapa digitala tvillingar, kopior i datormiljö av något som finns i verkligheten, har fått stor spridning och är en del av de lösningar som Visual LIFT kan erbjuda. Digitala tvillingar kan göras av maskiner eller andra produktionsenheter, men också av hela byggnader eller städer. Data från verkligheten rapporteras till den digitala tvillingen som sedan kan användas för att exempelvis på ett kostnadseffektivt sätt planera produktion, konstruktion, underhåll med mera.

Vidare erbjuds också hjälp med informationsvisualisering, något som kan vara mycket värdefullt för industriföretag som ofta har en mängd data som på olika sätt är abstrakt eller svårpresenterad. Man kan exempelvis ta fram visualiseringar av antalet komponenter en maskin har producerat över tid eller förlorad produktionstid sorterad på orsak.

– Vi ser stora möjligheter med visualiseringstekniken, som att med VR-glasögon kunna uppleva produkter och produktionssystem innan de finns eller har byggts upp. Vi har sedan tidigare erfarenhet av detta, genom den utbildning och de projekt som vi driver inom 3D-printning, säger Magnus Ekenblom, VD för Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång.

Målgruppen för Visual LIFT är små och medelstora företag (mindre än 250 anställda) inom industrin som är intresserade av att lyfta sin verksamhet med visualiseringsteknik.

Om du och ditt företag är intresserade kontakta gärna:

  • Andrey Kiselev, Örebro Universitet 070-9673631
  • Daniel Boqvist, Automation Region, Mälardalens högskola 073-6621616
  • Eric Holmstedt, Norrköpings Science Park 072-2430744
  • Erik Andersen, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) 073-0294270
  • Magnus Schenström, Curt Nicolin Gymnasiet, Finspång 070-5808493

Är du nyfiken och vill veta mer? I december kommer Visual LIFT att bjuda in till en digital show case-mässa! Håll utkik efter datum och anmälan här: visualsweden.se/event