I december gjordes en satsning där man kunde följa Musikhjälpen 2022 från Göteborg i Minecraft. Denna satsning genomfördes i ett samarbete mellan oss på Visual Sweden, Around the Corner, Microsoft och Mojang Studios.

Vi hoppades förstås på stort genomslag för detta nationellt och vi blev inte besvikna. Siffror från Microsoft visar nu att närmare 7,3 miljoner människor har nåtts via traditionell media, siffror som grundar sig i antalet prenumeranter och läsare. Om vi lägger till räckvidden genom sociala medier-inlägg från projektets partners och Xbox Sweden samt via influencers på Youtube, då närmar vi oss 8 miljoner människor.

För ett smakprov på hur det såg ut hos de olika mediehusen, klicka här!

Vi kan slutligen också konstatera att vi lyckades samla in totalt 20 047 kronor. Detta genom insamlingen i Minecraft, Theos bössa och Tradera-auktionen från Mojang som innebar ett besök hos Mojang Studios.

Sammantaget var detta, med god marginal, det största mediegenomslag som Visual Sweden har haft sedan starten.