[ingress]Genom verklighetsbaserade problem och 3D-modeller i en gamifierad kontext ska läromedlet Mathetopia hjälpa till att öka engagemang och motivation för matematik i skolan. Nu backas Visedu upp av innovationsinitiativet Visual Sweden. Till hösten släpper Visedu en alfa-version av läromedlet som kommer testas och utvärderas tillsammans med skolor runt om i landet.[/ingress]

Intresset för startup-bolaget Visedu AB från Linköpings universitets innovationskontor har varit stort och ett 20-tal skolor har redan skrivit upp sig för att testa mathetopia till hösten. Visedu utvecklar ett digitalt spelbaserat läromedel i matematik. Nu stöttas de av Visual Sweden för tillämpningen av visualisering i deras läromedel Mathetopia. Konceptet för läromedlet är framtaget utifrån problemet att väldigt många elever inte förstår varför man lär sig matematik och vad det används till.

– Avsaknad av förståelse för matematikens syfte är en viktig orsak till det låga intresset för matematik generellt, och det är superkul att få stöd för vårt angreppssätt till problemet. Visualisering spelar en viktig roll i vår lösning med Mathetopia, säger Herman Eklund, VD och grundare på Visedu AB.

Utveckling av en alfa-version av läromedlet pågår för fullt, i samarbete med Norrköpingsföretaget Edvira. I höst kommer ett flertal skolor testa och utvärdera Mathetopia. Det långsiktiga målet är att skapa ett läromedel som gör att matematiken upplevs meningsfull och rolig och som samtidigt utmanar varje elev på rätt nivå och bidrar till att fler elever blir gymnasiebehöriga.

Visual Sweden, som siktar på att göra Linköping-Norrköping-regionen till Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys, säger så här om varför Visedu stöttas.

– Att stimulera lärande är en central och nyttoskapande tillämpning av visualisering. Dessutom ser vi inom visualiseringsområdet och angränsande områden ett stort behov av arbetskraft framöver, där roligare matematikundervisning kan vara nyckeln till ökat intresse för utbildningsinriktningar som kan leda vidare till den typen av jobb, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

Om företaget

Visedu utvecklar Mathetopia som är ett spelbaserat läromedel i matematik för grundskolans högstadium. Mathetopia visualiserar matematikens tillämpningar i verkligheten och placerar lärandet i ett roligt och inspirerande sammanhang som passar dagens elever. Mathetopia hjälper samtidigt lärare att enklare förstå elevernas behov och att individualisera.

Företaget får stöd från LiU Innovation, Linköpings universitets innovationskontor och LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubatorer. Visedu har även varit en del av LiU Impact Factory som stöttar social innovation . Följ läromedlets utveckling och intresseanmäl för testning på: www.mathetopia.se

Kontaktuppgifter

Herman Eklund, VD och grundare på Visedu AB, nås på 0763499661 eller herman.eklund @visedu.se

Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden, nås på 0705388908 eller anders.carlsson@visualsweden.se