Imafors system används som en av insatserna för att öka tryggheten och säkerheten för medarbetare på industrier vid exempelvis skiftbyten.

Visual Sweden-företaget Imafor erbjuder sedan tidigare temperaturmätning på människor i rörelse. Det gör man genom att kombinera en värmekamera med en kamera och bildanalysprogramvara som hittar ansikten i en ström av bilder. Då munskydd nu är obligatoriskt i många sammanhang har det dock blivit svårare att hitta ansikten. Visual Sweden bidrar nu med medel till ett snabbstartat projekt som ska lösa detta problem. En “biprodukt” av lösningen gör det också möjligt att kontrollera om personer bär munskydd – och stoppa dem som inte gör det.

Även om vi i Sverige på Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en mycket återhållsam användning av munskydd, ser det annorlunda ut i stora delar av världen. I många länder är det obligatoriskt att bära munskydd när man rör sig utomhus och i ännu fler när man nyttjar kollektivtrafiken. Detsamma gäller på flygplatser och ombord på flygplan. Trots att munskydden kan innebära minskad riskspridning vill man ändå förhindra att människor med förhöjd kroppstemperatur går ombord på ett flygplan, eller går in på sin arbetsplats. Det finns därför ett stort intresse av att snabbt och effektivt kunna skanna kroppstemperaturen hos flöden av människor. Detta kan Imafor och deras teknik har visat sig klara höga kvalitetskrav, där många av konkurrenterna fallerar. Men munskydden är en försvårande faktor.

I det nu Visual Sweden-finansierade projektet ska programvaran tränas i att hitta ansikten i folkmassor, även om människor bär munskydd. Det handlar om maskininlärning på ett stort bildmaterial. När ansikten väl är identifierade lokaliserar programvaran ögonens tårkanaler, där man har den temperatur som ligger närmast kroppens kärntemperatur. Kan man hitta ansikten med munskydd, så kan man också enkelt skilja på ansikten med och utan munskydd och kan således slå larm om människor som inte bär munskydd i miljöer där detta är obligatoriskt.

– Visual Swedens positiva respons på vår ansökan är inte bara glädjande och uppmuntrande. Genom att processen var så snabb innebär den också att vi kan upprätthålla det utvecklingstempo som intresse och efterfrågan kräver, säger Göran Felldin, Imafor.

Visual Sweden finansierar 45% av projektet som redan har startat och ska pågå till och med november. Det genomförs i samarbete med företagen Termisk Systemteknik och Visage Technologies.