Arbetet inom projektet Smart Twins for Forest Environment går framåt och nu är den andra testanläggningen på plats i Mellanskog. Den 22 september installerade Precendia sin utrustning för att detektera skogsbrand i det testområde som valdes tillsammans med Per-Ove Thorstensson från Mellanskog tidigare i sommar. Fyra sensorer placerades ut, vilka skall detektera förändringar i CO2, temperatur, lufttryck och fuktighet. Signalerna skickas vidare via en solcellsdriven gateway. Systemet behöver trimmas in lite först och levererar inte data ännu. 

Dagen efter installationen visade Precendia testanläggningen för Linda Nyström och Anneli Lundström från Skogstekniska klustret som rest ner från Umeå. 

Detta var den andra testanläggningen inom projektet. Den första installerades i Boxholm i maj månad. 

Vill du veta mer om projektet? Klicka här!