Organisationsform

Visual Sweden drivs som en centrumbildning inom Linköpings universitet. Aktörer som kommunerna, Region Östergötland, företag, statliga myndigheter och institut är knutna till centret genom samarbetsavtal. Ytterligare aktörer associeras efterhand genom ett enkelt anslutningsavtal.

Processledning

Anders Carlsson, processledare och områdesansvarig Medicin
Anders Ynnerman, vetenskaplig ledare
Felicia Lai Jakobsson, bitr. processledare och områdesansvarig Industri
Peter Westerdahl, områdesansvarig Industri
Eric Holmstedt, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Norrköping Science Park
Ulrika Johansson, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Linköping Science Park
Fredrik Larsson, kommunikatör
Jonas Löwgren, ansvarig för Interaktionslabb Urban informatik
Gio Fornell, ansvarig för koppling till akademiskt innovationsstöd
Carina Malmgren, ansvarig för koppling till smart specialisering

Styrelse

Eva Andersson, Region Östergötland
Dan Jangblad, SAAB (ordf.)
Martin Rantzer, Linköpings universitet (vice ordf.)
Carina Malmgren, Region Östergötland
Lena Klasén, Polisen
Lena Miranda, Linköping Science Park
Jonas Nilson, Norrköping Science Park
Leif Haglund, Maxar
Thomas Rydell, Interspectral
Mona Jonsson, RISE
Olle Vikmång, Norrköpings kommun
Per Södergren, Siemens Energy
Lisa Lindgren, Norrköping Visualisering AB
Niklas Borg, Linköpings kommun