Organisationsform

Visual Sweden drivs som en centrumbildning inom Linköpings universitet. Aktörer som kommunerna, Region Östergötland, företag, statliga myndigheter och institut är knutna till centret genom samarbetsavtal. Ytterligare aktörer associeras efterhand genom ett enkelt anslutningsavtal.

Processledning

Felicia Lai Jakobsson, processledare och områdesansvarig Industri
Anders Carlsson
, mentorskap och ansökningar
Anders Ynnerman, vetenskaplig ledare
Peter Westerdahl, områdesansvarig Industri
Eric Holmstedt, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Norrköping Science Park
Ulrika Johansson, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Linköping Science Park
Fredrik Larsson, kommunikatör
Maja Meurling, kommunikatör
Jonas Löwgren
, ansvarig för Interaktionslabb Urban informatik
Carina Malmgren, ansvarig för koppling till smart specialisering

Styrelse

Richard Widén, Region Östergötland
Dan Jangblad, SAAB (ordf.)
Martin Rantzer, Linköpings universitet (vice ordf.)
Carina Malmgren, Region Östergötland
Lena Klasén, Polisen
Lena Miranda, Linköping Science Park
Jonas Nilson, Norrköping Science Park
Leif Haglund, Maxar
Thomas Rydell, Interspectral
Mona Jonsson, RISE
Joakim Ljungqvist, Norrköpings kommun
Per Södergren, Siemens Energy
Lisa Lindgren, Norrköping Visualisering AB
Louise Felldin, Linköpings kommun