Organisationsform

Visual Sweden drivs som en centrumbildning inom Linköpings universitet. Aktörer som kommunerna, Region Östergötland, företag, statliga myndigheter och institut är knutna till centret genom samarbetsavtal. Ytterligare aktörer associeras efterhand genom ett enkelt anslutningsavtal.

Processledning

Anders Carlsson, processledare och områdesansvarig Medicin
Felicia Lai Jakobsson, bitr. processledare och områdesansvarig Industri
Anders Ynnerman, vetenskaplig ledare
Eric Holmstedt, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Norrköping Science Park
Tsion Woldemariam, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Linköping Science Park
Ulrika Johansson, områdesansvarig Samhälle och kontaktperson i Linköping Science Park
Jonas Löwgren, ansvarig för Interaktionslabb Urban informatik
Gio Fornell, ansvarig för koppling till akademiskt innovationsstöd
Carina Malmgren, ansvarig för koppling till smart specialisering

Styrelse

Niklas Borg, Linköpings kommun
Ludvig Emgård, Spotscale
Dan Jangblad, SAAB (ordförande)
Pontus Lindblom, Norrköping Science Park
Eva Andersson, Region Östergötland
Lena Klasén, Polisen NFC
Claes Lundström, Sectra
Carina Malmgren, Region Östergötland
Lena Miranda, Linköping Science Park
Per Södergren, Siemens Turbomachinery
Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun
Christina Öhman, RISE