Att skapa positiva upplevelser för barn på sjukhus är en stor utmaning. Färgglada miljöer och lekterapi är två arbetssätt men i närmare 30 år har inte minst Östergötlands sjukhusclowner funnits där för att ljusa upp tillvaron. För några år sedan utvecklades en applikation så att clownerna alltid ska finnas där, oavsett dygnets timmar. Appen har nu visat sig vara mycket uppskattad bland barn och deras familjer och nu har den utvecklats ytterligare för att möta behoven från barnen.

– På barnavdelningen strävar vi alltid efter att skapa en så positiv miljö som möjligt, säger Vanilla Karlsvärd, som arbetat för Östergötlands sjukhusclowner i över 24 år. Vår närvaro ger barnen en paus från det som annars ofta präglas av oro och smärta. Vårt mål är att utgå från barnens behov och skapa stunder av glädje och lättnad.

2018 togs den första versionen av appen fram, på den tiden som ett samarbete mellan Östergötlands sjukhusclowner, RISE Interactive och Visual Sweden. Med hjälp av appen kan barnen och deras familjer hålla kontakten med sjukhusclownerna mellan de fysiska besöken via chattfunktioner, spel, och interaktiva inslag som avleder uppmärksamheten under medicinska procedurer.

– Barnen kan skicka teckningar, meddelanden, och spela spel med oss via appen, berättar Vanilla. Det gör att de känner en närhet till oss även utanför sjukhusets väggar, vilket har visat sig vara väldigt betydelsefullt.

Appen har blivit lyckosam och sjukhusclowner i andra delar av landet har hört av sig för att se om de också kan ta del av den. För att utveckla den vidare till att fungera på ett nationellt plan kom Linköpingsföretaget VISIARC in i bilden.

– Vi tog faktiskt över arbetet med appen som då bara fungerade på surfplattor, säger Peter Lindgren, VD och grundare av VISIARC. Appen krävde en ny arkitektur för att fungera på både mobilt och på plattor för både Android och iOS. Det är alltid en rejäl utmaning att få samma gränssnitt att fungera och se bra ut i alla format på samtliga plattformar. Vi gillar den här typen av projekt, som inte passar i någon mall, men som också känns bra i hjärtat. Det är ju extra speciellt eftersom det avser att skapa en paus för sjuka barn. Sjukhusclownerna gör jätteskillnad.

Det nationella samarbetet innebär att barn som vårdas på olika sjukhus i landet kan ha tillgång till samma stöd och resurser, vilket skapar kontinuitet och trygghet i vården. En extra viktig del i utvecklingen av appen har varit att se hur barn som vårdas under en längre period, och ofta flyttas mellan olika sjukhus och därmed träffar många olika sjukhusclowner, kan hitta clownerna de träffat på respektive sjukhus så enkelt som möjligt i appen. Denna del kallas clowngruppsväljaren.

– I starten på appen där clownväljaren kommer att vara så kan man se bilderna på clownerna och känna igen dem och klicka in på just dem, säger Vanilla Karlsvärd. Kan man läsa kan man även se våra namn och var vi är någonstans. Så man kan alltså se var ens egen region är och de clowner man känner mest därifrån men även andra clowner på andra sjukhus. Det kommer bli kanon.

I clowngruppsväljaren får man först välja vilken clowngrupp i landet man vill interagera med.

Efter att man gjort sitt första val ser man dels alla sjukhusclowner i den regionen och man kan även klicka sig vidare till särskilda regionala sjukhus.

Framtiden då? Jo, det finns även internationella ambitioner med appen. Den har faktiskt redan laddats ner i länder som Belgien och Australien, och planerna är att ytterligare anpassa appen för fler länder och språk, samt att introducera fler interaktiva funktioner som kan ytterligare förbättra barnens upplevelse på sjukhus. Som om inte det vore nog så finns det även andra saker att ta hänsyn till.

– Det är alltid en utmaning att ta fram appar för en yngre publik, säger Peter Lindgren. Barn är otåliga och gör saker man inte förväntar sig, mycket och snabbt. Då måste en app vara extra robust.

Vanilla Karlsvärd ser tillbaka på sina 24 år som sjukhusclown med stolthet över vad som uppnåtts och ser fram emot att fortsätta göra skillnad för barn på sjukhus.

– Det är fantastiskt att se hur mycket vi har utvecklats och hur vi kan hjälpa barnen att få en mer positiv upplevelse under deras sjukhusvistelser, säger hon. Det är det som gör mitt arbete så meningsfullt.

För mer information om appen och dess funktioner eller om hur just du kan bidra till att sjukhusclownerna kan sprida mer glädje bland barnen på sjukhusen i Östergötland – besök Östergötlands sjukhusclowners hemsida.

Så här ser det ut i appen när ett barn klickat sig in till Östergötlands Sjukhusclowner. Här kan barnen spela kobingo, se när clownerna hälsar på hos barnen och mycket annat.