Vi har kommit en bra bit in på år 2019 och det är därför hög tid att dela med oss av det mesta och det bästa ur Visual Swedens 2018. Nya projekt startades, andra visades upp vid pressträffar, vi var återigen i Almedalen och byggde på vårt initiativ med ytterligare företag som verkar inom området visualisering och bildanalys.

Som vanligt har vi arbetat fram en verksamhetsberättelse som inom kort finns tillgänglig i tryckt form. Till dess kan ni läsa den digitalt och den hittar ni här!

Trevlig läsning!