Arbetslösheten i Sverige är nästan uppe på samma nivåer som efter finanskrisen 2008 och enkla jobb är allt viktigare. Nu utvecklas en första del till en ny digital utbildning som med hjälp av spelifierat lärande vill sänka trösklarna för människor i utanförskap och de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Bakom projektet står Städarna AB, Usify AB, Lavette Film, Skyfox och Visual Sweden. 

Om en person inte har svenska som modersmål skapas stora barriärer för att utbilda sig när det bara finns text att tillgå. Genom den digitala utbildningen ska människor, genom ex. bilder, illustrationer och språkstöd, utbildas för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och framför allt inom hemservicebranschen. Utbildningen innehåller även gamification, dvs spelifierat lärande, där användaren ser olika städmoment och kan bl.a. träna på att välja rätt ordning och redskap. I den förstudie som gjorts i samverkan med Visual Sweden och Usify har en prototyp tagits fram där du lär dig att städa ett badrum enligt konstens alla regler, helt utan text dvs språkoberoende. Företaget Städarna, med säte i Norrköping, är initiativtagare till projektet.

– Då vi växer snabbt och en flaskhals för att växa ännu snabbare är utbildning och onboarding av nya medarbetare, säger Tjoffe Sjögren, koncernchef på Städarna. Då vi har medarbetare från över 50 länder föddes idén att skapa en språkoberoende utbildningsapp med inspiration från Ikeas språkoberoende manualer för att sätta ihop möbler. För att förverkliga vår idé så tog vi hjälp av Visual Sweden och Usify ta fram en prototyp och förstudie. Vi har precis kommit i mål med förstudien och projektet är för bra för att inte förverkliga.

I nästa steg kommer Lavette Film och Skyfox att programmera och animera miljön kombinerat med utveckling av innehållet. Städarna har mycket material på sin befintliga utbildningsplattform som kan anpassas till det språkoberoende verktyget.

– Att städa är ett yrke där det även handlar om hygien, service, kundmöten och kontakter med kunden. Portalen, som är en mötesplats för att få fler människor i egen försörjning, jobb eller studier, ser mycket positivt på vilka resultat som projektet kan komma att ge. Städningen ska också vara förknippad med en kvalitativ service som någon betalat för att få utförd, säger Heidi Wetell, verksamhetsledare vid Portalen. 

Spelifiering/Gamification (eng) innebär att man lägger in spelelement i en verksamhet som traditionellt inte hör samman med spelande. I pilotprojektet innebär det att personal och andra intresserade (användare) ska kunna lära sig hur man städar ett badrum enligt konstens alla regler helt utan text, dvs språkoberoende.

– Projektet är ett bra exempel på kraften i visualisering. Synen är det av våra sinnen som har den största bandbredden in till hjärnan. Visualisering kan göra stor nytta inom väldigt många branscher, det här är ytterligare ett kvitto på det, säger Ulrika Johansson, projektledare inom området Samhälle vid Visual Sweden.

Kontakt

Städarna
Tjoffe Sjögren
tjoffe@stadarna.se

Usify
Lovisa Grönlund
lovisa.gronlund@usify.se

Visual Sweden
Ulrika Johansson
www.visualsweden.se