Visual LIFT har lyft. Projektet som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) tillsammans med Regionerna i östra Mellansverige startade i slutet av 2020 och nu har de första projekten med företag som fått fördjupad assistans inom visualisering slutförts.

– Projektet riktar sig mot SMF-företag inom tillverkande industri i östra Mellansverige, oberoende av deras tidigare erfarenheter av visualisering. Nybörjare inom tekniken skall kunna testa och förstå vilka möjligheter som finns och de som redan jobbar med CAD och avancerad visualisering skall erbjudas assistans för att nå nästa nivå, säger projektledare Peter Westerdahl.

Under första halvåret 2021 har projektet slutfört tre projekt med deltagande företag:

Samverka kring produktutveckling i VR-miljö

Ett produktutvecklande och tillverkande industriföretag med bland annat Volvo som kund har etablerat ett ramverk för att samverka i VR kring produktutveckling och anpassningar i Unreal Engine.

Spektakulär virtuell industrivisualisering i 3D med Unreal Engine

Ett företag har behov av att visualisera sin robot i arbete och hur den fungerar i den industriella ogästvänliga miljö som annars är svår att se i verkligheten. Lösningen är en realistisk modell och simulering i en virtuell 3D-scen baserat på Unreal Engine. 

MR app (Mixed Reality) för digitalt säljstöd

Ett projekt som inkluderar studenter från design och produktutvecklingsprogrammet har bidragit till en MR-baserad app baserad på Unity- och Google-plattformarna. Lösningen hjälper funktionsnedsatta användare hitta rätt storlek och konfiguration av ett fordon.

–  Utöver fördjupad assistans för industriföretag inom SMF-segmentet har vi också hunnit med digitala workshops för kompetensutveckling och fem visualiseringslabb har etablerats ute hos regionernas parter, berättar Peter Westerdahl.

Fortsatt full aktivitet

Ytterligare ett tiotal företag har antagits till projektet och kommer att få visualiseringsstöd under hösten 2021 som nu är fulltecknad. Visualiseringslabben hoppas kunna slå upp portarna efter lättnader i pandemirestriktionerna och utöver huvudlabbet på VIsualiseringscenter C i Norrköping erbjuds företag att laborera med VR, AR och andra digitala lösningar hos AI Impact lab i Örebro, Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång, MiTC i Eskilstuna samt Automation Region i Västerås.
– Intresset och behovet har varit stort så det finns uppenbarligen mycket att göra inom området, säger Peter Westerdahl.

Mer information om projektet och kontaktuppgifter hittar du här.