Den 4 juni samlades forskare, industriledare och automationsentusiaster på Linköpings universitet för den tredje upplagan av SweAuto24, en nationell konferens med fokus på framtidens automatiserade kontrollrum. Visual Sweden, i samarbete med Linköpings universitet, Trafikverket och Sjöfartsverket, skapade denna dag en plattform för att inspirera, dela insikter och bygga nätverk inom detta snabbväxande område.

Konferensen var en del av forskningsprojektet F-Auto2: Följsam automation och lägesbild med övervakning genom sensorer och artificiell intelligens i operatörsmiljöer för olika trafikslag. Projektet, ett samarbete mellan Linköpings universitet, Uppsala universitet, VTI, LFV, Sjöfartsverket och Trafikverket, markerade sitt avslut med detta evenemang. Jonas Lundberg, professor i människocentrerad design vid Linköpings universitet, betonade dock att detta bara är början:

“Vi ser detta som en startpunkt. Genom F-Auto har vi etablerat en bra grund för den här typen av studier. Och vi är nyfikna på vad deltagarna här idag kan och vill bidra med. Vi är öppna för idéer, tankar och samarbeten.”

Internationella talare

Konferensen öppnades av moderatorerna Felicia Lai Jakobsson och Maja Meurling från Visual Sweden. Jonas Lundberg och Magnus Bång, biträdande professor vid Institutionen för datavetenskap, inledde med att presentera SweAuto24 och betona vikten av att förstå utmaningarna och möjligheterna med automatisering, särskilt i kontrollrumsmiljöer.

Dagens första  huvudtalare, Ole Andreas Alsos, Associate Professor vid NTNU, presenterade sitt arbete om situational awareness för fjärrstyrning av autonoma fartyg. Han visade på hur operatörer kan få rätt information vid rätt tidpunkt, trots att de är långt från fartyget de kontrollerar. Hans föreläsning väckte många tankar kring hur fjärrstyrning kan göras både säkrare och effektivare.

Dagens andra huvudtalare, Clark Borst, assisterande professor vid Delft University of Technology, talade om ett ekologiskt perspektiv på transparens inom flygautomation. Han demonstrerade hur operatörer och automatiserade system kan arbeta tillsammans för att främja förståelse och samarbete, vilket är avgörande för säkerheten inom flygindustrin.

Flexibel automation

Magnus Bång och Jonas Lundberg, tillsammans med kollegorna Magnus Nylin (LFV) och Gesa Praetorius (VTI), diskuterade flexibel automation och hur anpassningsbar teknologi kan förbättra olika industriprocesser. Catarina Lindholm, Program Manager Advanced Air Mobility på Saab,  delade med sig av insikter om flygmobilitet och autonoma flygningar, vilket gav en fascinerande inblick i flygbranschens framtid. Linköpings universitets styrkeområde transport presenterades också av Christoffer Sundström, vilket ytterligare underströk universitetets roll som en nyckelaktör inom automationsforskning.

Jesper Tordenlid, Project Manager WASP WARA-PS, Combitech AB, presenterade WASP Arena for Public Safety (WARA-PS), ett initiativ som syftar till att förbättra offentlig säkerhet genom avancerad teknologi. Maria Gripenblad, projektledare på Sjöfartsverket, delade med sig av hur navigeringsstöd från land kan revolutionera sjöfarten, vilket öppnade upp för nya tankar om framtidens sjötransporter.

Dagens sista talare, Oskar Bjurling , doktorand på RISE, diskuterade mänsklig interaktion med autonoma drönarsvärmar. Hans presentation belyste de tekniska och psykologiska utmaningar som uppstår när människor samarbetar med stora grupper av autonoma drönare.

Human in the loop, eller inte?

Dagen avslutades med en paneldiskussion där dagens huvudteman sammanfattades och diskuterades vidare. Diskussionen gav publiken möjlighet att ställa frågor och dela perspektiv på de ämnen som tagits upp under dagen.

“Den stora frågan jag bär med mig från dagen är diskussionen kring human in the loop eller not in the loop,” sammanfattade Pelle Thorén, säkerhetssamordnare på Trafikverket. 

Alexandros Rouchitsas, forskare vid Cyber-physical Systems Lab på Uppsala Universitet fortsatte: 

“Oavsett vilken teknologi vi arbetar med, om det är en människa som interagerar med systemet finns det alltid ett underliggande hot. Därför är det extremt viktigt att vi använder ett slags genomgående teori för human in the loop, och är konsekventa med terminologi.”

“Det finns en nyfikenhet i det här rummet och vi behöver sprida den. Jag är nyfiken på temat för nästa års konferens och hoppas få vara del av det,” avslutade Jesper Tordenlid.

—–

Är du också nyfiken på nästa års SweAuto-konferens? Skriv upp dig på Visual Swedens nyhetsbrev för att få inbjudan.