Växjö Linnæus Science Park initierar samarbete med Visual Sweden

Växjös nya science park-bolag har skrivit på ett samarbetsavtal med Visual Sweden i Norrköping. Ambitionen är att Växjö Linnæus Science Park blir Visual Swedens första hubb utanför Östergötland. Ett win-win-avtal som ger möjlighet att vara med och utveckla Visual Sweden genom att bidra med kompetens, kunskap, tid eller andra resursinsatser avseende innovation och utveckling.

Till nytta för näringslivet i vår egen region innebär avtalet möjligheter till

  • inspirations- och kunskapsevent inom visualisering och bildanalys
  • spetsutbildning i överenskomna teknikområden
  • brainstorming-sessioner med forskare inom visualisering och bildanalys
  • tillgång till utrustade laboratoriemiljöer för tester och demonstrationer
  • att delta i projekt för att ta fram en ny teknik, tjänst eller produkt inom visualisering och bildanalys, med tillämpningar primärt inom industri, medicin och samhällsfunktioner

− Avtalet, samarbetet och kunskapen kan bli applicerbart på flera av våra fokusområden och jag är säker på att vi kommer att få idéer för att utveckla våra labbmiljöer, säger Växjö Linnæus Science Parks VD Fredrik Lindblad. Till nytta för ett näringsliv i framkant.

Växjö Linnæus Science Parks fyra fokusområden är cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering. Labbmiljöer finns idag för innovation och VR/XR samt en labbstudio för digital media, rörlig bild och ljud.