Under april stod det klart att projektet Visual LIFT fick fortsatt och utökad finansiering som sträcker sig över hela 2023. Onsdagen den 18 maj träffades projektaktörerna på Visualiseringscenter C som en kick-off för nästa steg där diskussioner fördes kring vad just detta ska innehålla. 

Visual LIFT, som under första delen av projektet riktat sig till små och medelstora företag inom industrisektorn, består av flera olika aktörer och noder. Basen är Norrköping och Visualiseringscenter C där ett särskilt labb, Wadströms Exploranation Laboratory, byggts upp där företag har möjlighet att testa teknikerna. När projektet nu går in i sin nya fas utökas målgruppen till att även gälla företag inom energi- bygg- och livsmedelsproduktionsbranschen. 

– Till att börja med är det oerhört glädjande att vi fått lov att vidareutveckla projektet genom den här finansieringen, säger Peter Westerdahl, projektledare vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C. Det var en härlig skara människor från projektets noder som möttes här på kick-offen och med den energi och tankar som yttrades i lokalen är jag övertygad om att vi kommer kunna hjälpa en stor mängd företag framöver.

Syftet med Visual LIFT är att med den senaste visualiseringstekniken stötta företag i att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och informationsdisplayer.

Läs mer om projektet och hitta kontaktuppgifter till respektive aktörer och noder här!

Finansiering
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visual Sweden.