När coronapandemin var som värst var det också många företag som ställdes inför nya utmaningar. Logistikkedjor bröts och det blev svårare att visa upp sina lösningar för befintliga och potentiella kunder. Projektet Visual LIFT startades för att genom visualisering hjälpa företag att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet. Nu står det klart att Visual LIFT för andra gången får fortsatt finansiering och nu utökas projektet till att gälla små och medelstora företag i de flesta branscher i ett större geografiskt område.

Visual LIFT har pågått i tre år och har hjälpt ett hundratal tillverkande företag att hitta nya sätt att nå ut med sina erbjudanden och lösningar. Att det nu blir en fortsättning är logiskt, sett till att alla involverade parter, från finansiärer och utförande aktörer till de som fått stöd varit mycket nöjda. 

– Som projektledare till Visual LIFT har jag haft ett enkelt jobb. Både de finansierande- och utförande parterna i projektet har varit väldigt positiva till en fortsättning av projektet och därmed en ny ansökan. Extra roligt är att vi nu täcker in båda regionerna Östra Mellansverige och Småland och Öarna i och med Växjö Linnaeus Science Parks deltagande. Att visualiseringsforskningen från Norrköping och Linköpings universitet kan stärka industrin ter sig uppenbart med tanke på den positiva återkoppling vi har fått från både projektdeltagare och medverkande kunder, säger Peter Westerdahl, projektledare för Visual LIFT.

Rent konkret innebär förlängningen att det nya projektet utökas med en forskningsingenjör på heltid och det kommer också att skapas en tydligare koppling till visualiseringsforskningen på Campus Norrköping, Linköpings universitet och forskning inom AI från Örebro universitet. Dessutom utökas målgruppen till att gälla små och medelstora företag inom i stort sett alla branscher.

– Vi kommer att bidra med digitalisering, AI-förståelse och i många fall digitala tvillingar där resultaten är uppenbara eftersom dessa kan ha många användningsområden. Fortsättningen kommer också att göra verktyg mer lättillgängliga till målgruppen genom plugins och anpassningar gjorda av våra ingenjörer, säger Peter Westerdahl.

De företag som hittills fått hjälp genom projektet, vad är deras generella bild av Visual LIFT?

– Vi har i princip uteslutande fått positiv feedback från våra deltagande företag. I vår utvärdering av mognadsgrad för digitalisering och visualisering har samtliga företag intygat ett lyft i teknikmognad och tillämpning av visualisering. 

Om du tror att ni kan ha nytta av Visual LIFT, kontakta då någon av Visual LIFTs noder; Norrköping Science Park, Visual Sweden, Curt Nicolin Gymnasiet, AI Impact Lab i Örebro, MiTC I Eskilstuna, Automation Region i Västerås eller Växjö Linnaeus Science Park i Växjö.

Läs mer om Visual LIFT här!