Världsledande forskning, imponerande många och engagerade företag och en väl fungerande organisation. Det är några av de punkter som lyftes fram som mycket positiva när treårsutvärderingen av Visual Sweden genomfördes den 11 – 12 februari i Norrköping.

En internationell jury bestående av två generalister, Lisa De Propris och Markku Sotarauta, och två specialister inom vårt område, Helwig Hauser och Hans Hagen, hade flugits in för en heldag innehållande en mängd intervjuer på Visualiseringscenter C. Det finns flera anledningar till att Vinnova gör denna treårsutvärdering. Det handlar t.ex. om att ge processledningen ett underlag att justera verksamheten samt att vara ett underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Känslan efter måndagens utfrågningar av totalt 30 företrädare för olika delar av konsortiet var överlag positiv men det var först på tisdagen vi fick det slutgiltiga resultatet. Glädjande nog fick vi våra förhoppningar infriade. På de flesta punkter fick vi ett mycket gott betyg. Det som utvärderarna tryckte på var att vi har imponerande många och engagerade företag i alla storlekar, världsledande forskning inom visualisering och bildanalys, bra processer och ekosystem för att exploatera forskningsresultat, engagerade och stödjande regionala aktörer samt en väl fungerande och flexibel organisation med bra styrning.

Man säger att vi står på en stabil grund för att ta nästa steg och hantera utmaningar som rekrytering av fler talanger samt att utarbeta en tydlig strategi för internationalisering. Dessa områden kommer vi givetvis ta med oss när vi nu sätter oss ned för att arbeta fram vår handlingsplan för kommande tre år.

Vi vill avslutningsvis passa på att rikta ett stort tack till alla som deltog i de olika intervjublocken; företag, styrelse, offentliga aktörer, akademien och innovationsstödsystemet.

Utvärderarna var:

Lisa De Propris, University of Birmingham

Markku Sotarauta, Tampere University, Finland

Helwig Hauser, University of Bergen, Norge

Hans Hagen, Universität Kaiserslautern, Tyskland