Torsdagen den 26 januari invigdes Växjö Linnaeus Science Park, en ny miljö som ska vara en drivande och aktiv samarbetspartner för det innovativa näringslivet i deras region. Visualisering är ett av science parkens huvudverktyg och det blir även en nod för Visual Sweden, den första utanför Östergötland.

Vi från Visual Sweden tycker att det är viktigt att dela och accelerera kunskapskapital kring innovation, säger Felicia Lai Jakobsson, processledare för Visual Sweden. Samverkan är en självklarhet och inom innovationsklustret Visual Sweden finns mycket kompetens inom visualisering och bildanalys – andra miljöer kan bidra med annat. Vi vill sprida goda exempel och stimulera utveckling för att öka näringslivets konkurrenskraft.

Under invigningen fick besökarna självklart en presentation av och om Växjö Linnaeus Science Park men det var mycket fokus på visualiseringens möjligheter. Representanter från Visual Sweden var på plats och höll i flertalet presentationer för att ge en inblick i vad Visual Sweden och Visualiseringscenter C kan erbjuda. De gav även exempel från konkreta projekt, exempelvis SimStad och Smart Twin for Forest Environment. På eftermiddagen var hela huset fullt av verksamhet och deltagarna fick se visualiseringens möjligheter bland annat med hjälp av olika visualiseringsbord med utblick både i rymden, inuti kroppen och för förståelse av biologiska näringsvävar. Atle AI som är ett av Visual Swedens medlemsbolag från Linköping var också på plats och visade hur de kan visualisera skogsmiljöer runt exempelvis kraftledningar så att det går att förutsäga om träd är för höga och riskerar att blåsa ned över ledningar samt möjligheter att enkelt identifiera stressade träd. 3D Vision visade på tillämpningar för att mötas i VR.

Monica Skagne, kommunchef i Växjö, Fredrik Lindblad, VD för Växjö Linnaeus Science Park och Felicia Lai Jakobsson, processledare för Visual Sweden.


– Kul att se all aktivitet och intresse, säger Ulrika Johansson, projektledare för Visual Sweden. Det har verkligen varit en givande dag och det finns många möjligheter framåt, engagemanget och efterfrågan vi mött här i Växjö är fantastiskt.

Att Visual Sweden kom på tal när formerna för science parken skulle tas fram har en naturlig förklaring. 

Vi skulle starta upp en ny Science Park och började titta på styrkorna i regionen, säger Fredrik Lindblad, VD vid Växjö Linnaeus Science Park. En av bitarna handlar om IT och vi arbetar också med den smarta staden som koncept. Då kikade vi på vilka som är bäst på detta och som besitter ett stort kunnande. Då lutade allt emot Visual Sweden och Visualiseringscenter C i Norrköping som är jätteaktörer och vi började diskutera med dem och såg då flera möjligheter hos varandra. Vi tror mycket på samarbete och prestigelöshet för att bygga något ännu bättre. 

Hur ser ert erbjudande ut?

Erbjudandet innebär att vi är del av ett nätverk som har detta område som specialitet och en stor del av vårt fokus är den smarta staden. Vi får nu ännu mer styrka att arbeta med utveckling av digitala tvillingar och simuleringar. Vi jobbar också mycket med prototyputveckling, 3D, CNC, VR och AR-möjligheter. Vi har även en jättefin studio för podd- och filminspelning. Vi har nu möjlighet att stötta SME:er som inte sitter på dessa möjligheter, erbjudandet är som ett helt paket, skulle man kunna säga, fortsätter Fredrik Lindblad.

Från Visual Swedens sida handlar det nu om att dela kunskapskapital kring innovation inom visualisering och bildanalys för att tillsammans möta samhällsutmaningar samt hållbart stärka näringsliv, akademin och offentliga verksamheter. Vi ser verkligen fram emot samverkan med Växjö Linneaus Science Park och önskar dem all lycka, avslutar Felicia Lai Jakobsson.