Det östgötska innovationsinitiativet Visual Sweden har beslutat stödja utvecklingsprojektet “Är jag normal?”, som ska ta fram en ny visualiseringslösning för medicinska bilder. Den ska i form av interaktiva 3D-modeller visa variationer av såväl inre som yttre delar av kvinnans kön. Bakom projektet, som har stark koppling till Norrköping, står forskningsinstitutet RISE Interactive, hållbarhetsföretaget Sibship med eldsjälen Louise Berg och Petra Blom Andersson, samordnare mot hedersrelaterat våld och könsstympning vid Norrköpings kommun.

 Inom sexualundervisning och vården råder det brist på tydliga och tillgängliga bilder på hur kvinnans kön ser ut och kan förändras. När människokroppen visualiseras är det oftast i form av en manskropp, när väl den kvinnliga kroppen visualiseras så är könsdelarna ofta förenklade. Detta leder till att viktig information om faktiska variationen som finns kring färg, form och storlek uteblir. En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om deras underliv ser normalt ut. Bilder och modeller som tar större hänsyn till variation har potential att motarbeta missuppfattningar om kvinnokroppen i samhället och behöver göras tillgängliga för flera olika aktörer.

– Det finns kulturella tabun kring kvinnans kön som vi ser har långtgående effekter. Skambeläggning av kvinnokroppen begränsar och ibland till och med skadar kvinnor fysiskt och/eller psykiskt, säger Louise Berg, Sibship, som är initiativtagare till projektet.

Kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om. Den idag dominerande källan som påverkar attityder om utseendet är media, i stor utsträckning även pornografiska bilder och filmer som inte kan anses vara representativa för verklighetens variation. Det finns en dokumenterad ökning av plastikkirurgiska ingrepp. Kvinnor väljer att operera sitt underliv för att uppnå – enligt dem själva – ett normalt utseende. Forskning varnar om att vi vet för lite om vilka långsiktiga följder ingreppen kan få, samt att det uppstår en gråzon mellan plastikkirurgi och könsstympning.

– Vi vill utveckla visualisering utifrån nya perspektiv så som jämställdhet. När man ser tekniken med ”nya glasögon” så kan helt nya lösningar ta form. Vi tror projektet har god potential genom sin unika vinkel, den tvärvetenskapliga arbetsgruppen och närheten till användarna, säger Madeleine Kusoffsky på forskningsinstitutet RISE Interactive i Norrköping.

– Visual Sweden ser mycket positivt på detta projekt då det inte bara innebär att en ny lösning tas fram, utan även tar sikte på de globala målen avseende jämställdhet, jämlikhet och en god hälsa för alla, säger Pia Lindström, ansvarig för området medicin inom Visual Sweden.

 

För ytterligare information:

Louise Berg, Sibship AB, 0703-56 77 36
Pia Lindström, områdesansvarig medicin, Visual Sweden, 0725-74 00 33
Madeleine Kusoffsky, RISE Interactive Institute AB, 0703-04 11 18
Petra Blom Andersson, Norrköpings kommun, 0727-24 42 92