Med hjälp av 3D-markradar, drönare, laser och visualiseringsteknik presenteras på Kulturnatten en interaktiv visualisering av försvarsanläggningen och slottet Johannisborg i Norrköping. Med kunskap från ett flertal aktörer i Östergötland kombineras olika digitala verktyg och tekniker till en unik interaktiv visualisering.

Visual Sweden och Norrköpings kommun kan tillsammans med Interspectral, Astacus, Arkeologerna och Fredriksson arkitektkontor, visa vad som finns dolt under mark av det en gång ståtliga 1600-talsslottet Johannisborg, men också hur det en gång såg ut och hur området förändrats fram till idag.

Presentationen på Kulturnatten kompletterar pågående utställning om rysshärjningarna i Norrköping år 1719.

Presentationen är en del av ett pågående projekt genom Norrköpings kommun med ovan stående parter samt Jernhusen och Statens fastighetsverk. Projektet utökar kunskapen kring en snabbare digital undersökningsprocess, förutse och synliggöra undermark liggandes fornlämningar, konstruktioner (ledningar, grundläggningar, skrot) och geotekniska förutsättningar kopplat till stadsplanering och markexploatering.

Resultatet visas genom en interaktiv visualisering av platsen, både ovan och under mark. Slutresultatet är en metod för snabb undersökningsprocess avseende en plats geologiska och historiska förhållanden.

 

Engelska

The result is shown by interactive visualization of the site, both above and below ground. This extends the knowledge of how 3D terrain radar, drunker, LIDAR and visualization technology can improve the ability to predict hidden factors in physical planning and exploration. The final result is a method of rapid investigation process regarding a site geological and historical conditions.

Kontaktpersoner

Norrköpings kommun

Martin Heidesjö, martin.heidesjo@norrkoping.se

Visual Sweden

Tsion Woldemariam, tsion.woldemariam@mjardevi.se

 

Deltagande parter

Norrköpings Kommun

Interspectral AB

Arkeologerna AB

Astacus AB

Statens fastighetsverk

Jernhusen AB

Fredriksson arkitektkontor