Visual Sweden blev i slutet av 2018 kontaktade av vårt systerinitiativ Smart Housing angående eventuellt samarbete för att visualisera smarta fönster. Smart Housing är precis som Visual Sweden en Vinnväxt-vinnare. Visual Swedens fokus är visualisering och bildanalys med Östergötland som bas, medan Smart Housing utgår från Småland och är inriktat på smart husbyggande med trä och glas. En av aktörerna knutna till Smart Housing är Chromogenics, en universitetsavknoppning, som har utvecklat smarta fönster med elektriskt styrt variabelt ljusinsläpp. Här såg Visual Sweden en möjlig matchning med Visual Sweden-företaget RaySpace. Med finansiering från både Smart Housing, Visual Sweden och de båda företagen har nu detta resulterat i en VR-baserad demonstrator för smarta fönster. Den visar hur ljuset i ett rum och upplevelsen av fönstren skiljer sig åt på ett påtagligt sätt, när man jämför smarta fönster med traditionella fönstermarkiser.

– Projektet började med att vi tog in och processade mätningar från en lägenhet med både fasad- och takfönster, säger Per Larsson, projektledare vid RaySpace. Vi valde ut en del av lägenheten för demonstratorn och utvecklade tekniken för att dimma fönstren. Efter lite testande insåg vi att det är nödvändigt att visualisera större fönster för att uppnå en bättre känsla för hur fasadmarkiser faktiskt tar bort kontakten med utemiljön. För att uppnå detta gjordes ytterligare en VR miljö – denna gång helt på digital väg, så det gjordes ingen ny insamling av data då det redan har visats fungerar väl och vi ej hade tillgång till en sådan fysisk miljö.

Bakgrunden till projektet kommer från att ChromoGenics vill kunna visa kunder hur deras smarta glas fungerar innan dessa är installerade. Genom diskussioner där både lösningar som byggde på augmented reality (AR) och mobila plattformar fanns med blev slutsatsen att VR var det som skulle ge den bästa känslan för skillnaden mellan smarta glas och fasadmarkiser. Ur ett tekniskt perspektiv var syftet att utvärdera hur mycket som går att göra i VR när det handlar om dynamisk ljussättning och material.

– Sammanfattningsvis ser vi projektet som lyckat då den teknik som har utvecklats uppfyller de mål som satts upp i förväg och att det genom projektgruppens sammansättning har lett till viktig kunskapsöverföring och synergier i förhoppning om möjliga framtida samarbeten. Demonstratorn har stor potential att kunna utvecklas till en mjukvara där RaySpace mäter av befintliga miljöer och levererar en VR-upplevelse med ChromoGenics smarta fönster, avslutar Per Larsson.

Bilder från demonstratorn. Översta raden från vänster är helt utan solskydd, överst till höger är med fysiskt skydd (fasadmarkis). Stora bilden är med ChromoGenics smarta fönster.