”3D-visualisering effektiviserar undersökning av mark” är ett projekt inom Visual Sweden och är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Interspectral, Astacus, Arkeologerna och Fredriksson arkitektkontor, Jernhusen samt Statens fastighetsverk.

Projektets målsättning var att undersöka och pröva potentialen att med hjälp av 3D-markradar, drönare, LIDAR och visualiseringsteknik öka förmågan att med en snabbare undersökningsprocess, förutse och synliggöra under mark liggandes fornlämningar, konstruktioner (ledningar, grundläggningar, skrot) och geotekniska förutsättningar kopplat till markexploatering och fysisk planering.

Projektet genomfördes genom att samla in data om platsen Johannisborgs slottsruin i Norrköping. Ett öppet fält, med övervuxna vallgravar runt omkring, gav bra förutsättningar. Insamlad data kompletterades med arkivstudier för att sedan sammanställas i programmet Inside Explorer.

En publik presentation under Kulturnatten i Norrköping 2019 var mycket uppskattad.

Projektet har resulterat i en förståelse för hur olika professioner och tekniker kan bidra till kunskap om en plats specifika förutsättningar. Att en kombination av data från olika källor förenklar förståelsen och ger förhållandevis mycket information om platsen med effektiva metoder.

Ett nytt arbetssätt skulle kunna resultera i förenklade beslutsprocesser avseende fornlämningar vid en förestående exploatering av ett område. En ambition var att om möjligt kunna bedöma, utifrån resultatet av projektet, om en kombination av använda tekniker kan ersätta fysiska undersökningar. För just det specifika området som har undersökts, bedöms detta som möjligt, utifrån den ambition om parkområde med endast mindre byggnadsvolymer som inslag.

Under detta slutseminarium kommer du att få veta mer om projektet och arbetsprocessen samt om du deltar på plats får du möjlighet att se visualiseringen i det visualiseringsbord som finns på museet.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 13:30-15:00

Plats: Norrköpings stadsmuseum, Holmbrogränd eller på distans via länk

Program:

  • 13:30 – Inledning Visual Sweden
  • 13.35 – Presentation av projektet (aktörerna)
  • 14:30 – Möjlighet att se visualiseringen i det bord som finns på muséet samt tid att ställa frågor och mingla. Visual Sweden bjuder på kaffe/macka, ange ev allergier i anmälan.

Aktörer:

  • Norrköpings kommun
  • Astacus AB
  • Jernhusen
  • Fredriksson arkitektkontor
  • Arkeologerna AB
  • Interspectral AB
  • Statens fastighetsverk

Mer information om projektet hittas här!

Tid

13:30–15:00

Plats

Norrköpings stadsmuseum, Holmbrogränden 2, 602 21 Nordantill

Arrangör

Visual Sweden