”3D-visualisering effektiviserar undersökning av mark” är ett projekt inom Visual Sweden och är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Interspectral, Astacus, Arkeologerna och Fredriksson arkitektkontor, Jernhusen samt Statens fastighetsverk.

Projektets målsättning var att undersöka och pröva potentialen att med hjälp av 3D-markradar, drönare, LIDAR och visualiseringsteknik öka förmågan att med en snabbare undersökningsprocess, förutse och synliggöra under mark liggandes fornlämningar, konstruktioner (ledningar, grundläggningar, skrot) och geotekniska förutsättningar kopplat till markexploatering och fysisk planering.

Projektexempel: Johannisborgs slottsruin

Projektet genomfördes genom att samla in data om platsen Johannisborgs slottsruin i Norrköping. Ett öppet fält, med övervuxna vallgravar runt omkring, gav bra förutsättningar. Insamlad data kompletterades med arkivstudier för att sedan sammanställas i programmet Inside Explorer.

En publik presentation under Kulturnatten i Norrköping 2019 var mycket uppskattad.

Projektet har resulterat i en förståelse för hur olika professioner och tekniker kan bidra till kunskap om en plats specifika förutsättningar. Att en kombination av data från olika källor förenklar förståelsen och ger förhållandevis mycket information om platsen med effektiva metoder.

Ett nytt arbetssätt skulle kunna resultera i förenklade beslutsprocesser avseende fornlämningar vid en förestående exploatering av ett område. En ambition var att om möjligt kunna bedöma, utifrån resultatet av projektet, om en kombination av använda tekniker kan ersätta fysiska undersökningar. För just det specifika området som har undersökts, bedöms detta som möjligt, utifrån den ambition om parkområde med endast mindre byggnadsvolymer som inslag.

Se Johannisborgs slottsruin visualiseras i Interspectrals mjukvara Inside Explorer!

Projektet drevs av

Norrköpings kommun

Deltagare

Norrköpings kommun, Interspectral, Arkeologerna, Guideline Geo & Statens fastighetsverk

Projekttid

juli 2018 - december 2019

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet