Vid stadsutveckling och exploatering har markförutsättningar stor påverkan på kostnader, tidplaner och resultat. Markens geologiska och historiska förhållanden är grundförutsättningar för en plats utvecklingsbarhet. Det är igenom studier av redan befintliga kartor, dokument och foton samt i fält, okulärt och med hjälp av grävningsarbeten, som ny kunskap om platsen inhämtas. Detta kunskapsinhämtande är oftast mycket tidskrävande. Det slutliga momentet, själva grävningsarbetet och resultatet av en sådan grävning, är givetvis beroende av tidigare studier och okulär besiktning av platsen.

Bedömningen är att det finns stor potential att utveckla ovan beskrivna process med hjälp av en kombination av olika teknik, för att snabbare få en bred kunskap om en plats förutsättningar och också på ett tydligare sätt presentera dessa förutsättningar.

Syftet med projektet är att undersöka och pröva potentialen att med hjälp av 3D-markradar, drönare, LIDAR och visualiseringsteknik öka förmågan att med en snabbare undersökningsprocess, förutse och synliggöra undermark liggandes fornlämningar, konstruktioner (ledningar, grundläggningar, skrot) och geotekniska förutsättningar kopplat till markexploatering och fysisk planering.

Projektet drivs av

Norrköpings kommun

Deltagare

Norrköpings kommun, Interspectral, Arkeologerna, Guideline Geo & Statens fastighetsverk

Projekttid

juli 2018 - december 2019

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet