Varmt välkommen att ta del av det senaste inom artificiell intelligens (AI), interaktion och samarbete. LFV, Visual Sweden och LiU bjuder in alla som är intresserade av interaktion med AI inom luftfart, sjöfart och vägtransporter. Här kommer ni få ta del av aktuell forskning och även glimta på dörren till framtiden. Hur följs en operatörs belastning och kan avlastning ges av en digital assistent? Vilka verktyg och dataset finns det för att träna AI och människa i komplexa situationer?

När – 16 december kl. 10-12

Var – Digitalt via Zoom, länk skickas ut dagen innan

För vem – Dig som är intresserad av interaktion med AI

Välkommen med Din anmälan senast 14 december här!

Övergripande agenda:

Välkommen och intro – Billy Josefsson, LFV och Felicia Lai Jakobsson, Visual Sweden

Följsam automation och AI-stöd i kontrollrummet – Magnus Bång, LiU

Framtidens digitala assistent DiTA för samtidig hantering av två flygplatser, kan vi delegera trafik till DiTA? -Jonas Lundberg/ Carl Westin, LiU/ LFV

Paus

Storskaligt dataset från svensk flygledning – varför och tillämpningar – Jens Nilsson, LFV

Framtidens träningssystem – analys av komplexa arbetsmoment mellan människa och automation – Patric Ljung, LiU

Frågor och samtal

Detaljerad agenda:

Välkommen och intro!

Billy Josefsson, LFV

Felicia Lai Jakobsson, Visual Sweden

Vi sätter landskapet, förklarar motivationen skapar en god stämning och höjer pulsen genom en liten “starter”, sen kör vi !

Följsam automation och AI-stöd i kontrollrummet

Magnus Bång, LiU

I nästa generations kontrollrum stöds operatören av avancerad AI. I projektet F-Auto (Följsam Automation) studerar vi hur icke-invasiva sensorer i operatörsmiljön, speciellt eye tracking samt olika AI-tekniker, kan användas för detektion av operatörers arbetsuppgifter, arbetsbelastning och hälsotillstånd i realtid. Projektet förväntas generera kunskap om hur en digital assistent, som kan anpassa sitt beteende till operatörens situation, kan utformas.

 Storskaligt dataset från svensk flygledning – varför och tillämpningar

Jens Nilsson, LFV

LFV och LiU publicerar inom kort ett öppet storskaligt dataset för forskning och utveckling inom AI och analys för flygledning. Datasetet innehåller data från systemen för flygledning övervaknings, planering och rutter samt väder och luftrumsdata för nära 170.000 flighter i svenskt luftrum under 13 utvalda veckor. Presentation kommer att ta upp datasetets sammansättning samt olika användningsområden inom AI för framtidens flygledning.

Paus

Framtidens digitala assistent DiTA för samtidig hantering av två flygplatser, kan vi delegera trafik till en digital assistent?

Jonas Lundberg/ Carl Westin, LiU/ LFV

Genom digitalisering leds nu flygplatser som t.ex. i Linköping, på distans. Ett kameratorn ger en bild av situationen på flygplatsen för flygledare i en kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. Det öppnar möjligheten för en flygledare att hantera trafik på flera av de flygplatser som centralen ansvarar för. Ett problem är då samtidiga trafikrörelser, exempelvis landningar, som behöver övervakas. Ska ett flyg i Linköping behöva vänta i luften för att en landning i Kiruna ska övervakas av flygledaren? En tänkbar lösning är ökad automation, i form av en digital assistent (DiTA). DiTA till en kontrollcentral för flygtrafikledning på distans undersöks i automationsprogrammet och projekt RESKILL av LFV och LIU. Vi utforskar DiTA konceptet från AI-teknik till operativa koncept, operativa problem med det framväxande konceptet, och lösningar i formen av interaktiva visualiseringar.

 Framtidens träningssystem – analys av komplexa arbetsmoment mellan människa och automation

Patric Ljung, LiU

Med en ökad interaktion med automation för många operatörer och beslutsfattare kommer ett behov av att bättre kunna analysera och förstå denna interaktion, vilken karaktär har interaktionen och specifikt på vilken kognitiv nivå är det vi interagerar med våra system och automation. Styr vi exempelvis en bil eller ger vi direktiv på en högre kognitiv nivå som att begränsa trafik i visst område. Inom detta projekt tar vi utgångspunkt från flera olika situationer och use cases, till exempel flygtrafikledning, och studerar hur virtuella miljöer med immersiv visualisering och interaktion kan ge bättre förutsättningar för att förstå och analysera morgondagens system med utökad automation och interaktion med AI-baserade komponenter. Ytterligare en aspekt av intresse är hur sådana virtuella miljöer kan användas för utbildnings- och träningssyften.

Frågor och samtal

Moderator: Billy Josefsson, LFV

 

 

 

 

 

 

 

Tid

10:00–12:00

Plats

Online

Arrangör

LFV, Linköpings universitet & Visual Sweden